Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.10.2017 r. finał etapu szkolnego konkursu na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („SAVE”) w ramach programu Erasmus+.

Konkurs na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism”
etap szkolny

 

 

W dniu 13 października 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu „Struggle Against Violent Extremism” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” („SAVE”) w ramach programu Erasmus+. Udział w konkursie polegał na samodzielnym wykonaniu logo promującego projekt techniką komputerową z wykorzystaniem grafiki wektorowej.

Na etapie szkolnym spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wyróżniła dwie, których autorami są uczniowie: Łukasz Lach i Bartosz Żarkowski z kl. III TI

oraz Bartłomiej Nadworski z kl. II c LO.

Prace zostaną przesłane do Turcji i wezmą udział w konkursie międzynarodowym na  logo projektu. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie międzynarodowym nastąpi poprzez  głosowanie przedstawicieli państw partnerskich projektu.

Serdecznie dziękujemy uczniom za zainteresowanie konkursem i włożony wysiłek w  przygotowanie prac.

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria