Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.10.2017 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,

a nową bez ustanku zdobywa,

ten może być nauczycielem innych.

Konfucjusz

 

Dzień 14 października jest w Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom i  pracownikom szkoły za ich pracę.

W piątek 13 października, w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie ZSP  w  Chojnie spotkali się ze swoimi nauczycielami na uroczystej akademii. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Prowadzący Maciej Ogonowski powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich:  Członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego Pan Henryk Kaczmar, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Podziękowania i życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły złożyli uczniowie. W ich imieniu uczyniła to przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska. Wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków podkreślały złożone na ręce Pani Dyrektor kwiaty.

 

„Nasze umiejętności, nasze doświadczenia, nasza wiedza, nasz talent nie pozostają w  ukryciu, ale żyją w innych …” tymi słowami, podkreślającymi niezwykłość zawodu nauczyciela, zwróciła się do obecnych na uroczystości nauczycieli Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk. I tradycyjnie wyrazem uznania sukcesów i osiągnięć w pracy zawodowej były przyznane nagrody Dyrektora Szkoły, w tym roku – jak podkreśliła Pani Dyrektor – w  szczególności za wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, pozyskane fundusze unijne na realizację projektów, wyniki rekrutacji, realizację innowacji pedagogicznych, olbrzymią troskę za wizerunek szkoły. Zgromadzeni na sali uhonorowali nagrodzonych pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi brawami.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Dyrektor przekazała informacje o otrzymanych życzeniach przysłanych na adres Dyrekcji ZSP przez instytucje, urzędy, organizacje współpracujące ze szkołą.

W przemówieniu, nawiązującym do obchodzonego święta, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka poddała rozważeniu m.in. takie kwestie, jak: etos zawodu nauczycielskiego oraz rolę nauczyciela – jako mistrza i przewodnika na drodze rozwoju intelektualnego i duchowego współczesnej młodzieży. Osobiste przemyślenia wspomagało cytowanie opinii i porad znawców tematu, jak np.: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a  uczy, nie żąda, a zapytuje”(Profesor Legowicz). Kończąc swoje wystąpienie, Pani  Sekretarz w imieniu swoim oraz Starosty i Zarządu Powiatu, skierowała do wszystkich pracowników szkoły słowa uznania oraz życzenia. Szczególnym tego wyrazem były przyznane nagrody za sukcesy w pracy zawodowej i zarządzanie szkołą, służące jej  rozwojowi, które otrzymała Dyrektor szkoły Adriana Salamończyk oraz nauczyciele Bianka Małysz – Lewandowska oraz Dorota Szwiec.

Poza Panią Sekretarz podziękowania i życzenia nauczycielom i pracownikom administracji i  obsługi złożyli również Członek Zarządu Powiatu Pan Henryk Kaczmar oraz  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Podczas Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, uczniowie klas pierwszych, poprzez ślubowanie na sztandar szkoły, oficjalnie włączeni zostali do społeczności szkolnej. Ceremonię ślubowania poprowadziła pani Karolina Kubowicz. Dbać o dobre imię szkoły, wzbogacać jej tradycję, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia, być wrażliwym na potrzeby innych, taką przysięgę składali pierwszoklasiści stając się pełnoprawnymi członkami szkoły. Symbolicznym gestem wyrażającym życzenia dobrego startu było wręczenie dla  pierwszoklasistów długopisów przez Panią Sekretarz Barbarę Rawecką.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor przedstawiła nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który został wybrany przez uczniów w wyborach powszechnych. Pani Dyrektor wyraziła radość z tego, że uczniowie wykorzystali swoje ustawowe prawo oraz  nadzieję, że dokonany wybór sprawi, iż uczniowie aktywnie włączać się będą w  podejmowane przez szkołę inicjatywy i działania. Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego został pan Leszek Lejman. Jednocześnie Pani Dyrektor wraz  z  przewodniczącą SU podziękowała pani Emilii Skrzypie, która przez ostatnie dwa lata pełniła tę funkcję.

Zwieńczeniem uroczystości był spektakl „Dajmy się zaskoczyć miłości…”, wystawiony przez szkolną grupę teatralną „Jeszcze chwila” w reżyserii Katarzyny Mickiewicz – Bindas. Przedstawienie inspirowane było tekstami A. Osieckiej i J. Przybory. Niepowtarzalna uroda tekstów i piosenek A. Osieckiej rozbudza w odbiorcach szczególną wrażliwość, dlatego też za przybliżanie twórczości tej niezwykłej polskiej poetki, szkolnej grupie teatralnej należą się szczególne podziękowania.

Dalszy przebieg uroczystego spotkania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i  zaproszonych gości miał miejsce w budynku internatu, gdzie dokonane zostało uroczyste otwarcie nowej biblioteki szkolnej. Przecięcia wstęgi dokonali Sekretarz i Członek Zarządu Powiatu. Dzięki udziałowi w ogólnopolskim projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, realizowanym pod patronatem MEN, księgozbiór biblioteki ZSP w Chojnie został wzbogacony o książki wartości 15000 zł, a dofinansowanie ze środków powiatu pozwoliło całkowicie zmienić i unowocześnić pomieszczenia biblioteczne.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, na który pani Dyrektor zaprosiła szanownych gości i pracowników szkoły.

Niech w sercach uczestników tego niezwykle ważnego i pięknego dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów spotkania brzmią tony finałowej sceny spektaklu:

… tylko dajmy, dajmy, dajmy

zaskoczyć się radości

i nie wpuszczajmy

rozpaczy za nasz stół …

 

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria