Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.10.2021 r. uczniowie kl. 2 BI wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Zaplątani w sieci”.

Zajęcia z projektu „Zaplątani w sieci”

 

13 października 2021 r. w klasie 2 BI odbyły się zajęcia z projektu „Zaplątani w sieci”, dotyczące cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada organizację kompleksowego szkolenia w formie warsztatów. Warsztaty polegały na przekazaniu wiedzy, popartej konkretnymi przykładami opisującymi zagrożenia świata wirtualnego, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń dla osób niepełnosprawnych.

Podczas warsztatów prowadzący prezentowali podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w Internecie. Dodatkową wartością projektu była możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak: teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie Internetu i telefonu komórkowego, specyfika nowych mediów i ich potencjał uzależniający, negatywne skutki nadużywania Internetu i telefonu komórkowego, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach, które czyhają na nich w świecie wirtualnym. Aktywność uczestników została porównana z innymi użytkownikami Internetu w zakresie form spędzania czasu w przestrzeni Internetu, w tym także przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci wiedzy jak zapobiegać takim zagrożeniom, jakie można wdrożyć zabezpieczenia oraz jak rozmawiać o tych kwestiach.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

linki

galeria