Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach „Oględziny miejsca przestępstwa”.

Warsztaty klasy 3dp LO „Oględziny miejsca przestępstwa”

 

W maju 2021 r. uczniowie klas o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki uczestniczyli w badaniu naukowym, przeprowadzonym przez Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie, za pomocą ankiety online, dotyczyło prywatności oraz podejścia uczniów do weryfikacji profili kandydatów do Policji w mediach społecznościowych. Szkoły, które uczestniczyły w badaniu, wzięły udział w losowaniu dwugodzinnych warsztatów z kryminalistyki. Wśród szczęśliwych szkół znalazła się również nasza.

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach, przeprowadzonych przez Pana Stanisława Rabczuka – Doktoranta na Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia miały przybliżyć uczniom praktyczne postępowanie podczas oględzin miejsca przestępstwa.

W pierwszej kolejności uczniowie zapoznani zostali ze sprzętem niezbędnym do  przeprowadzenia oględzin, a następnie przeszli do części praktycznej.

Cała klasa podzielona została na 3 grupy, które przydzielono do konkretnych sektorów miejsca zdarzenia. Wszyscy uczniowie pracowali samodzielnie pod czujnym okiem prowadzącego warsztaty. Zbierali ślady przestępstwa, wykonali dokumentację fotograficzną, a Szymon Laskowski – jako szef całej ekipy, sporządził protokół miejsca oględzin i  nadzorował wszystkich pozostałych.

Wszyscy świetnie się bawili, ucząc się jednocześnie podstaw kryminalistyki. To kolejny przykład na to, że najlepiej samemu coś zrobić, aby się przekonać, czy wybrany kierunek kształcenia jest tym właściwym.

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria