Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.10.2022 r. uczniowie kl. 1 HŻ i członkowie szkolnego chóru uczestniczyli w spektaklu baletowym „Mały Książę”.

Spotkanie z kulturą

Uczniowie ZSP w Chojnie w Operze na Zamku w Szczecinie

W ramach projektu „Opera z klasą – program szkoleniowy dla nauczycieli szkół średnich”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, 13.10.2022 r. uczniowie klasy 1 HŻ oraz członkowie szkolnego chóru uczestniczyli w spektaklu baletowym „Mały Książę”. Koordynatorką projektu jest pani Elżbieta Moska.

Poetycki i symboliczny język opowieści Antoine’a de Saint-Exupéry, przełożony został przez  choreografkę Lucynę Zwolińską na język tańca. Dotyka on kwestii, o których trudno rozmawiać – dorastania, przemijania, przyjaźni, samotności, miłości. Przypomina o wartościach najistotniejszych.

 

mgr Elżbieta Moska

linki

galeria