Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.01.2019 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” uczniowie kl. IV TB i II MZ rozpoczęli kurs operatora suwnic.

Kurs operatora suwnic

 

W dniu 14 stycznia 2019 r w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, realizowanego przez TWP Oddział Szczecin i ZSP w Chojnie, 13 uczniów klasy IV kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz 1 uczeń klasy II kształcący się  w  zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie rozpoczęło kurs operatora suwnic. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania państwowego egzaminu przed  komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie oraz do zdania egzaminu SEP  (uprawnienia elektroenergetyczne do pracy na określonym stanowisku – eksploatacji) i  SCC 018.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują m.in.: wiadomości o dozorze technicznym, podział i rodzaje suwnic oraz cięgników, budowę elementów suwnic, obowiązki operatora, zakres czynności przy pracy, zawiesia i inny sprzęt przeładunkowy, zasady bezpiecznej obsługi suwnic oraz przepisy BHP, szkolenie SCC 018 – system zarządzania bezpieczeństwem, higieną i środowiskiem pracy, obowiązującym w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Szwajcarii i innych krajach Unii Europejskiej. Certyfikat potwierdzający znajomość VCA i SCC jest wymagany do podjęcia pracy w  przedsiębiorstwach z wdrożonym systemem VCA i SCC, które wykonują prace o  podwyższonym ryzyku, SEP – uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV(E) do pracy na  określonym stanowisku – eksploatacja.

Absolwent kursu otrzyma Zaświadczenie o ukończenia kursu, a po zdanym egzaminie – Świadectwo Kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadectwo Kwalifikacyjne SEP z uprawnieniami do 1kV (E) i Certyfikat SCC 018.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria