Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.03.2017 r. uczniowie kl. III d wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne klasy III d
na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej
ZUT w Szczecinie

    W dniu 14 marca 2017 roku, w ramach poszerzania wiedzy z inżynierii genetycznej na  lekcjach biologii, sześcioro uczniów klasy III d wzięło udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ćwiczenia laboratoryjne przeprowadziła Pani dr inż. Agata Markowska – Szczupak pt. „Elektroforeza żelowa, czyli jak rozdzielić substancje z  wykorzystaniem pola elektrycznego”.
Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom zasad, na jakich opiera się podstawowa technika rozdziału związków chemicznych na możliwe jednorodne frakcje, przez wymuszenie wędrówki ich cząstek w polu elektrycznym. Uczniowie otrzymali najpierw podstawy teoretyczne, związane z technikami elektroforetycznymi stosowanymi m.in. w chemii i  biologii molekularnej. Następnie mogli samodzielnie wyizolować DNA z wybranego przez  siebie materiału roślinnego w postaci banana, żeby następnie przeprowadzić elektroforezę.

Podczas ćwiczeń uczniowie mogli się również przekonać jak w prosty sposób, w warunkach domowych, przeprowadzić tą metodę samodzielnie. Na koniec zajęć uczniowie zwiedzili laboratorium mikrobiologii, obejrzeli hodowle bakterii i grzybów oraz dowiedzieli się, jakie ciekawe badania przeprowadzają studenci podczas swoich zajęć.

Dzięki życzliwości wykładowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, nasi uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z biologii poprzez praktykę.

mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria