Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.04.2016 r. uczeń klasy IIIc, Bartosz Nowak uzyskał III miejsce w kraju w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta.

III miejsce w XIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
Eko – Planeta

14.04.2016 r. ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko – Planeta.
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy  i Kultury Regionalnej  „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego oraz aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć. Uczestnicy mogli wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu: teście konkursowym z zakresu przyrody (szkoła podstawowa), biologii (gimnazjum) oraz ochrony środowiska (szkoły ponadgimnazjalne) i konkursie prac indywidualnych.
W tym roku w teście konkursowym wystartowali uczniowie klasy IHŻ – Irmina Urbańska, Angela Korzeniewska, Anita Orszulak oraz Jakub Werner. Uczniowie zaprezentowali bardzo dobrą znajomość zagadnień ochrony przyrody za co uhonorowano ich pamiątkowymi dyplomami. Najlepszy wynik w szkole osiągnęła Irmina Urbańska. Natomiast uczeń klasy IIIc Liceum Ogólnokształcącego – Bartosz Nowak zdobył III miejsce w kraju w kategorii prac indywidualnych na temat: „Drzewa i krzewy w Polsce”.
Poniżej zdjęcia zwycięskiej pracy.

 

Coroczne podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród dla laureatów odbywa się na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie.

mgr Barbara Zubala

linki

galeria