Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.04.2021 r. uczniowie kl. 1 c i 2 c LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wykład otwarty

 „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO”

 

14 kwietnia 2021 roku uczniowie klasy 1c i 2c o kierunku wojskowym uczestniczyli w  wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie. Wykład prowadził Pan gen. broni dr. Sławomir Wojciechowski, obecnie dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód z siedzibą w Szczecinie.

Wykład rozpoczął się uroczystym powitaniem wszystkich gości przez Pana dziekana płk. dr. hab. inż. Andrzeja Sobonia, który zapraszał uczniów do studiowania na Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz  Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja.

Następnie gość honorowy – Pan gen. Sławomir Sokołowski – opowiedział słuchaczom o swoich doświadczeniach i historii, jak doszło do tego, że został żołnierzem. Swoich osiągnięć i tytułów naukowych nie traktuje przez pryzmat kariery. Zachęcał młodzież do studiowania kierunków o  profilu wojskowym oraz do służby w wojsku, jednocześnie wymieniając inne możliwości, jakie można uzyskać ucząc się w tym kierunku. Podczas wykładu Pan generał szczególną uwagę zwrócił na to, aby licealiści inwestowali swój czas w rozwijanie umiejętności lingwistycznych. Perfekcyjna znajomość języka angielskiego jest nieodzownym elementem w służbie wojskowej, natomiast ze  względu na naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów, zachęcał również do nauki języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

Cytując Pana generała „wojsko to skomplikowany organizm” w związku z tym wymaga ludzi myślących i otwartych. Służba wojskowa jest równoznaczna z poświęceniem, nie tylko żołnierza, ale całej rodziny, która pełni bardzo ważną rolę pomocniczą.

Po interesującej prelekcji słuchacze mieli możliwość zadawania pytań Panu generałowi. Uczniowie mieli dużo ciekawych przemyśleń i pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria