Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.04.2021 r. – uczniowie klasy 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”

 

14.04.2021 r. uczniowie klasy 2 abd Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w  wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadziła dr  hab. Anna Barczak prof. US.

Na wstępie pani profesor omówiła możliwości ochrony środowiska, kto i w jaki sposób może chronić środowisko przyrodnicze. Przedstawiła dokumenty, źródła prawa (krajowe, unijne, międzynarodowe), na mocy których społeczeństwo ma prawo do partycypacji w ochronę środowiska.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się: w jakim zakresie społeczeństwo uczestniczy w  podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów w postępowaniach w sprawach z  zakresu ochrony środowiska, jakie są rodzaje dokumentów oraz procedury ich składania oraz źródła prawa, na mocy których działają organizacje ekologiczne (stowarzyszenia, fundacje).

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria