Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.06.2019 r. uczniowie BS I st. zrealizowali w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” kurs operatora wózków widłowych.

Uczniowie BS I st. zrealizowali w ramach projektu
„Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”
kurs operatora wózków widłowych

 

14 czerwca 2019 r. 16 uczniów BS I st. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie podeszło do egzaminu końcowego kursu operatora wózków widłowych kat. II WJO przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!” RPO WZ 8.6 trwał od 1.04.2019 r. do 12.06.2019 r. Obejmował 48 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 17 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

Celem kursu było uzyskanie przez kursantów wiadomości teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych z zakresu obsługi i eksploatacji wózków jezdniowych.

Podczas kursu kandydaci na operatora wózków widłowych dowiedzieli się o: typach stosowanych wózków widłowych, ich budowie i obsłudze, elementach wpływających na zachowanie równowagi podczas przewozu załadunku, czynnościach kierowcy przy obsłudze wózków przed, w trakcie i po pracy, prawidłowej eksploatacji wózka, wiadomościach z zakresu ładunkoznawstwa i rodzaju ładunków, wiadomościach z zakresu BHP i przeciwpożarowych na stanowisku pracy i przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymiany butli LPG. Nauczyli się pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowania na miejscu wypadku. W praktyce ćwiczyli naukę jazdy oraz operacje manewrowe osprzętem wózka.

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym, po jego zdaniu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie na podstawie, którego został dopuszczony do państwowego egzaminu przez Urzędem Dozoru Technicznego.

Kurs na wózki widłowe to w ostatnim czasie jedno z najbardziej popularnych szkoleń wybieranych zarówno przez pracowników magazynów i hipermarketów, jak i przez młode osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z pierwszą pracą. Uzyskanie uprawnień operatora wózka widłowego niesie ze sobą szereg innych korzyści, takich jak większe szanse na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. We wszystkich firmach przemysłowych takie osoby to skarb dla pracodawcy.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria