Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.06.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach „Oględziny miejsca przestępstwa”.

Warsztaty z elementów kryminalistyki w klasie 2 d LO

 

14.06.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez Doktoranta na Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji, Pana Stanisława Rabczuka. Zajęcia miały przybliżyć uczniom praktyczne postępowanie podczas „Oględzin miejsca przestępstwa”.

Cała klas podzielona została na 3 grupy, które zostały przydzielone do konkretnych sektorów miejsca zdarzenia. Wszyscy uczniowie pracowali samodzielnie pod czujnym okiem prowadzącego warsztaty. Zbierali ślady przestępstwa, sporządzali dokumentację fotograficzną, a Filip Wiśniewski, jako szef całej ekipy, sporządzał protokół miejsca oględzin i nadzorował wszystkich pozostałych.

 

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria