Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.10.2015 r. miały miejsce obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z jubileuszem 50-lecia Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.

50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych
im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie

 

    Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej przebiegały w sposób wyjątkowy. Połączone były z jubileuszem 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie. Obchody obu świąt rozpoczęliśmy o godz. 8:30 Mszą Świętą w Kościele Mariackim, w koncelebrowaniu której wzięli udział m. in. księża nauczający religii w szkole – jubilatce. Ksiądz prałat, Antoni Chodakowski w kazaniu zawarł życzenia skierowane zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów oraz absolwentów Technikum Budowlanego  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy.

     O godz. 10:00 w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie przy ul. Dworcowej 3 rozpoczęła się akademia. Prowadzący akademię, Mikołaj Gajowski i Justyna Stryczek przywitali licznie przybyłych na uroczystość gości. Swoją obecnością zaszczycili nas; Starosta Powiatu Gryfińskiego – pan Wojciech Konarski, ksiądz Prałat – Antoni Chodakowski, ksiądz Proboszcz – Mariusz Matuszak, w-ce Starosta Powiatu Gryfińskiego – pan Jerzy Miler, w-ce Burmistrz Gminy Chojna – pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego – pani Barbara Rawecka, członek Zarządu Rady Powiatu – pan Tomasz Siergiej, radny Powiatu Gryfińskiego – pan Paweł Sławiński, w-ce Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – pan Maciej Puzik, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Justyna Michalska, redaktor Gazety Chojeńskiej i były nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy – pan Tadeusz Wójcik. Najliczniejszą grupę gości stanowili absolwenci szkoły – jubilatki, oraz nauczyciele. Po przywitaniu gości głos zabrała pani dyrektor, Adriana Salamończyk. W swoim przemówieniu zaznaczyła cykliczność obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz wyjątkowość obchodów okrągłego, pięćdziesiątego jubileuszu szkoły. Wyraziła również wdzięczność tym, którzy w swojej pracy zawodowej oddają część siebie innym – nauczycielom i pracownikom szkoły. Wymieniła liczne osiągnięcia minionego roku i rozdała nagrody Dyrektora Szkoły.

Spośród nauczycieli nagrody otrzymali: pani Monika Kowalska, pani Anna Krzemińska, pani Edyta Daszkiewicz, pan Bogdan Denys, pani Karolina Kubowicz, pani Alina Rewers, pani Emilia Skrzypa, pani Katarzyna Skotnicka, pani Dorota Szwiec, pan Marek Łagiewczyk, ksiądz Zbigniew Stachnik, pan Janusz Salamończyk, pani Małgorzata Limanówka, ksiądz Wojciech Koladyński.

Spośród pracowników administracji i obsługi szkoły wyróżnieni zostali: pani Iwona Juzyszyn, pan Jan Mewes, pani Elżbieta Gołębiewicz, pani Urszula Biernacka, pani Magda Radomska, pani Hanna Fabisiak, pani Małgorzata Chimiak, pani Danuta Downar, pani Iwona Łozińska, pan Bolesław Chwaściński, pan Rafał Czubik, pan Piotr Hamkało, pan Tadeusz Budkiewicz, pani Jolanta Mazurek.

Po wręczeniu nagród uczennica Emilia Hadrzyńska w bardzo emocjonalnym wystąpieniu podziękowała wszystkim nauczycielom za trud włożony w proces nauczania i wychowania młodzieży oraz zaznaczyła jak ogromną rolę w trudnym okresie dojrzewania odgrywają nauczyciele.

Po tym uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wręczyli kwiaty dyrekcji szkoły. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Ceremoniał poprowadził pan Krzysztof Pośniak. Na tym zakończyła się oficjalna część obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Kolejnym punktem akademii było wprowadzenie sztandaru Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie. Tym samym rozpoczęły się obchody 50-lecia szkoły. To okazja do wspomnień sięgających pierwszych lat funkcjonowania placówki. Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Adriana Salamończyk. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że 50 lat istnienia szkoły to rzesze absolwentów, nauczycieli, ogrom doświadczenia, to moment na uporządkowane przez czas wspomnienia. Przypomniała, że szkoły przez pół wieku były świadkiem transformacji ustrojowych, przemian społecznych i kolejnych reform oświaty. Wspomniała też byłych dyrektorów placówki, z których zaproszenie na uroczysty jubileusz przyjęła tylko pani Edyta Daszkiewicz, która obdarowana została bukietem kwiatów. Pani dyrektor Salamończyk wspomniała, że najlepszymi ambasadorami szkoły są jej absolwenci. Serdecznie przywitała pierwszych absolwentów rocznika 1968 i 1971, wyczytała listę potwierdzonych obecności. Swoją obecnością zaszczyciło nas spore grono byłych uczniów, którzy wystąpili na  środek, otrzymali różyczki i ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Po chwili spontanicznie do grona absolwentów dołączyli byli nauczyciele. Wśród gromkich braw były uściski i serdeczne uśmiechy a uczestnicy uroczystości odśpiewali sto lat.

Po pamiątkowych zdjęciach głos zabrał Starosta Powiatu Gryfińskiego, pan Wojciech Konarski, który serdecznie pozdrowił wszystkich zebranych na tej pięknej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i 50-lecia szkoły. Wspomniał o pierwszych absolwentach Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy zostali  w swojej gminie, powiecie i tutaj budują bogactwo naszej społeczności. Podziękował również byłym i obecnym nauczycielom za trud włożony w proces nauczania i wychowania. Przypomniał też nagrodzone przez Starostwo z okazji Dnia Edukacji Narodowej osoby; panią wicedyrektor, Agnieszkę Bylewską, oraz nauczycielkę języka polskiego, panią Katarzynę Mickiewicz-Bindas. Pan Starosta wraz z wicestarostą, panem Jerzym Milerem na ręce pani Dyrektor złożyli tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Dopełnieniem obchodów jubileuszu było przemówienie byłej wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, pani Eugenii Hajduk, która swoje wspomnienia z 29-letniej pracy w szkole poświęciła byłemu dyrektorowi placówki, panu Ryszardowi Kondratowiczowi. Wszyscy obecni usłyszeli o dawnych czasach i wspaniałym charyzmatycznym człowieku, który miał mocne poczucie godności zawodu nauczyciela.

Na zakończenie tej części obchodów wszyscy zgromadzeni na Sali mieli okazję podziwiać montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny Mickiewicz-Bindas i księdza Wojciecha Koladyńskiego.

            Po akademii wszyscy uczestnicy mieli okazje obejrzeć kroniki szkolne i pamiątki z pięćdziesięcioletniej historii szkoły, po czym przeszli do budynku nr 2, gdzie przygotowano dla gości poczęstunek, wyeksponowano tablice pamiątkowe, oraz otworzono klasy i warsztaty dla zwiedzających.

linki

galeria