Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.10.2016 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

          Od 27 kwietnia 1972 roku dzień 14 października obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej, znany również nieoficjalnie jako Dzień Nauczyciela. Eleganckie stroje uczniów i  nauczycieli, kwiaty, życzenia i nagrody powodują, że święto to upływa w radosnej i ciepłej atmosferze. Podobnie było w piątek 14.10.2016 r w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Uroczystość, której towarzyszyło hasło „Nauczyciel prowadzi za rękę, otwiera umysł, dotyka serca, kształtuje przyszłość” rozpoczęła się  o  godzinie 9:00 od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.

Gościliśmy w tym dniu: Wicestarostę Powiatu Gryfińskiego pana Jerzego Milera, księdza Kanonika Jana Zalewskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki panią Elżbietę Lorenowicz – Bień, dr Katarzynę Dadańską z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ppłk Adama Trzaszczkę z 5 Pułku Inżynieryjnego w  Podjuchach, Nauczycieli związanych przez wiele lat z Zespołem Szkół, a obecnie będących na emeryturze. W uroczystej akademii udział wzięli: dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie klas pierwszych oraz uczniowie klas mundurowych.
Po powitaniu zebranych przez prowadzącą uroczystość, uczennicę Jagodę Rzeszowską, przyszedł czas na życzenia, kwiaty, ciepłe słowa, a jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Krzysztof Stamblewski. Za codzienną troskę, życzliwość i  przekazywaną wiedzę przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uhonorowali nauczycieli i pracowników administracji i obsługi bukietami kwiatów złożonymi na ręce Pani Dyrektor oraz Pań Wicedyrektorek.

Życzenia od Starosty Powiatu Gryfińskiego odczytał Wicestarosta pan Jerzy Miler. Za  sukcesy w pracy zawodowej i zarządzanie szkołą, służące jej rozwojowi, nagrodę z rąk pana Wicestarosty otrzymała Dyrektor naszej szkoły – mgr Adriana Salamończyk oraz  nauczyciele mgr Renata Czubak oraz mgr Janusz Cezary Salamończyk.

Niezwykle pięknym momentem uroczystości było ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego. W obecności zgromadzonych na sali gości, pracowników szkoły i uczniów mgr Karolina Kubowicz oraz mgr Aleksander Lizak odczytali rotę ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

W tak odświętnym, uroczystym i podniosłym klimacie, podkreślającym niezwykłość zawodu nauczyciela, brzmiały słowa przemówienia pani Dyrektor i podziękowanie skierowane do  pracowników szkoły: Dziękuję Państwu, co potwierdzacie swoją postawą, że zawód nauczyciela nie jest dla Was jak każdy inny. Dziękuję za to, że można zawsze na Was liczyć. Nie odmawiacie, pomagacie, angażujecie się, wykazujecie ogromną inicjatywę, po prostu Wam zależy. Widać, że ta praca jest Waszym życiem, a ta Szkoła Waszym drugim domem. Za  oblicze tej Szkoły, które Państwo stworzyliście, szanowni nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, z całego serca – dziękuję!”

Na zakończenie swojego przemówienia pani Dyrektor pogratulowała mgr Edycie Daszkiewicz otrzymania Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i doceniając działania pracowników w minionym roku szkolnym, przyznała tegoroczne Nagrody Dyrektora nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno – wychowawczej i  opiekuńczej oraz pracownikom obsługi i administracji szkoły.

Ksiądz Kanonik Jan Zalewski życzył nauczycielom, aby świadomość powołania i misji zawsze im towarzyszyła i nigdy nie stopniała na rzecz samego obowiązku. Złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Część oficjalną zakończyło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele poszczególnych klas wystąpili na środek i powtarzając słowa roty za panem mgr Krzysztofem Pośniakiem, uroczyście przed całą szkołą ślubowali dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować i wzbogacać jej tradycje.

Przepiękną część artystyczną przygotowało grono uczniów pod kierunkiem pani mgr  Katarzyny Mickiewicz – Bindas i księdza Wojciecha Koladyńskiego. Pogodna muzyka, niebanalne teksty w wykonaniu naszej utalentowanej młodzieży sprawiły, że długo nie  zapomnimy tych obchodów DEN. „Mało dzisiaj mówi się Miłoszem, mało dzisiaj mówi się Herbertem. Dużo mówi się Osiecką. Wydaje się, że to właśnie ona powinna dzisiaj być wspomniana, jako taka wielka nauczycielka nas wszystkich” – tymi słowami ksiądz Wojciech zaprosił wszystkich do obejrzenia spektaklu „Listy z daleka. Lekcje śpiewające” powstałego na motywach wieczoru „Miny do lustra” z cyklu „Listy Śpiewające” Agnieszki Osieckiej. W spektaklu wykorzystano także teksty Agnieszki Osieckiej: z wieczorów „Pijany zając”, „Dobra pamięć” i „Wystarczy mocno zacisnąć powieki” ( również z „Listów Śpiewających”), ze sztuk „Niech no tylko zakwitną jabłonie” i „Apetyt na czereśnie”, z „Rozmów w tańcu”, z cyklu „Zabawy poufne” i z piosenek do muzyki Katarzyny Gaertner, Seweryna Krajewskiego i Jerzego Satanowskiego. Zabrzmiała także piosenka „Króliczek” Skaldów z muzyką Andrzeja Zielińskiego.

Program artystyczny był prawdziwą ucztą dla ducha, a tym ciekawszy, że uczestniczyli w  nim  również nauczyciele.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, na który pani Dyrektor zaprosiła szanownych gości i pracowników szkoły. A wszystkim obecnym na uroczystości do dziś dźwięczą słowa:

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź,
gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
i gdzie muzyka gra, muzyka gra.
Nie daj mi, Boże, broń Boże skosztować
tak zwanej życiowej mądrości,
dopóki życie trwa, póki życie trwa.

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria