Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.11.2016 r. Nominacje do nagród w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EDUinspirator 2016 i EDUinspiracje 2016.

Nominacje do nagród w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji EDUinspirator 2016 i EDUinspiracje 2016

    Pan Janusz Cezary Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego, autor i koordynator projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  został nominowany do nagrody EDUinspirator w kategorii Edukacja zawodowa. Nominacja dotyczy działań w zakresie projektów realizowanych z programu Leonardo da Vinci (lata 2006 – 2014) oraz Erasmus+ (lata 2014 – 2016). W wyniku projektów mobilności 170 uczniów ZSP w Chojnie kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło staże zawodowe w hotelach i restauracjach w Niemczech, Anglii i na Malcie.

http://eduinspiracje.org.pl/nominowani-w-kategorii-edukacja-pozaformalna-mlodziezy/

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie zostało nominowane do nagrody EDUinspiracje, za projekt pt. „More Active, More Healthy”, zrealizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, finansowany w ramach programu Erasmus+ w kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży. Projekt realizowany był w 2015 r. z partnerami z Czech i Rumuni w ZSP w  Chojnie. Projekt został dofinansowany w kwocie 10 344 Euro. Głównym celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych Europejczyków.

http://eduinspiracje.org.pl/kategoria/2016/edukacja-pozaformalna-mlodziezy-2016/

Eduinspiracje i Eduinsprator to konkursy, których  cele  powiązane są bezpośrednio z wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania wyników programu Erasmus+. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 17.11.2016 r. w Warszawie.

linki

galeria