Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.11.2018 r. Anita Orszulak z kl. IV TŻ zajęła I miejsce w etapie szkolnym XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK –  etap szkolny

 

W dniu 14 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie przeprowadzono etap szkolny XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W  pierwszej części konkursu wzięło udział 39 uczniów z różnych klas. Pierwsze miejsce zajęła Anita Orszulak z kl. IV TŻ, która jako jedyna ze szkoły, z największą ilością punktów, dostała się do etapu rejonowego.

W dalszej części etapu szkolnego należało przeprowadzić w szkole inicjatywę prozdrowotną, angażując do tego minimum piętnastu uczestników, jednak nie było to wliczane do ilości uzyskanych punktów w etapie rejonowym. Celem tego wydarzenia było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej oraz nauczycieli dbania o własne zdrowie i promowanie zdrowego stylu życia. Anita promowała prawidłowe samopoczucie psychiczne, poprzez ukazanie szerokiego pojęcia, jakim jest „stres”. Rozpropagowała to wśród całej społeczności szkolnej, wśród uczniów i nauczycieli. W tym wydarzeniu wzięło udział co najmniej kilkadziesiąt osób. Anita wykonała ulotki zawierające takie informacje jak: skąd się bierze stres, jak sobie z nim radzić oraz reakcje organizmu na niego. Zrobiła również dwa plakaty, z czego jeden zawierał informacje dotyczące objawów stresu i powodów jego odczuwania, a drugi: sposoby na  radzenie sobie ze stresem. Uczennica przeprowadziła również lekcje z psychologiem szkolnym w kilku klasach na temat stresu oraz stworzyła prezentację. W prezentacji ujęła podobne wiadomości, jak w ulotce i plakatach, jednak znacznie rozszerzone. Dołączyła tam  liczne zdjęcia i opisała przeprowadzone lekcje. Wszystko to miało na celu uświadomienie innym – czym jest stres i jak sobie z nim radzić. Całość została entuzjastycznie odebrana. Każdy z uczestników akcji zamienił z nią kilka słów i zainteresował się szerzej tym  tematem.

 

 

mgr Aleksander Lizak

linki

galeria