Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.12.2015 r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na temat wolności słowa.

Troje  uczniów naszej szkoły tj. Kornelia Gil, Michalina Czubak i Mikołaj Gajowski, zostało wyróżnionych w Wojewódzkim konkursie dla uczniów klas licealnych na najlepszą pracę  pisemną „Wolność  słowa a mowa nienawiści: tolerancja, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja”. Organizatorem konkursu był Wojewoda Zachodniopomorski. Tematyka wyróżnionych prac była związana z zapobieganiem rasizmowi, walką z dyskryminacją rasową oraz ksenofobią. Ocenie podlegała zgodność pracy z tematem, trafność tytułu, spójność, logiczność i poprawność językowa tekstu i pomysłowość autora.

 

                                                                                                       Edyta Krupa – Nadolny

linki

galeria