Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.12.2018 r. uczniowie kl. II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury w Szczecinie.

Zajęcia dydaktyczne kl. II i III TB
na Wydziale Budownictwa i Architektury w Szczecinie
w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”

 

W dniu 14 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2 i 3 technikum budowlanego (15 chłopców) uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury w  Szczecinie. Zajęcia rozpoczęły się wykładem dr inż. Agnieszki Pełki – Sawenko na temat kierunków studiów, kół naukowych, warunków rekrutacji i możliwości dofinansowania (stypendia, akademiki), możliwości pracy w trakcie i po ukończeniu studiów.

Uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach laboratoryjnych w Zakładzie Teorii Konstrukcji pod  opieką dr inż. Małgorzaty Abramowicz. Zostali podzieleni na czteroosobowe zespoły. Każdy z zespołów musiał poskładać i poskręcać swoją część przęsła mostu, a następnie połączyć w jedną całość. Uczniowie żywo zabrali się do pracy i w ciągu paru minut udało im  się odtworzyć konstrukcję mostu stalowego prefabrykowanego, po czym odbyła się próba obciążeniowa. Pod mostem ustawiono manometr, a na przęsła mostu po kolei wchodzili uczniowie. W trakcie zwiększania się ilości uczniów na moście, manometr pokazywał stopień ugięcia. Uczniowie byli zachwyceni swoją pracą zespołową, jak i badaniem wytrzymałości danej konstrukcji.

Po udanej próbie obciążeniowej mostu uczniowie udali się do Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, gdzie pod okiem dr. inż. Adama Zielińskiego mogli uczestniczyć w wykładzie i pokazie drukarki 3 – D do betonu. Uczniowie poznali budowę drukarki, zobaczyli jak ona pracuje i jakich materiałów używa się do produkcji wydruków. Ponadto mieli możliwość obejrzenia gotowych wydruków obiektów małej architektury. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w próbie wytrzymałościowej na zginanie i ściskanie kostki betonowej wykonanej z dwóch różnych materiałów.

W Katedrze Budownictwa Wodnego w laboratorium wodnym uczestniczyliśmy w  ćwiczeniach laboratoryjnych pod kierunkiem dr inż. Roberta Mańko i dr inż. Sławomira Beringa. Uczniowie podzieleni na trzy grupy musieli sprawdzić pomiar wydatku przewodu, obliczyć straty ciśnienia przy przepływie wody przez rurociąg, rozpoznać ruch laminarny i  burzliwy oraz obliczyć liczbę Reynoldsa. Wszystkie zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem do chwili zapisu pomiarów na kartkach, podstawienia do wzorów i  obliczenia zadania. Zasady matematyczne uleciały z głów. Innym dość ciekawym zadaniem była obserwacja odskoku hydraulicznego i warunków przeciekania wody przez wał przeciwpowodziowy. Tu uczniów zabawa w wodzie bardzo zaciekawiła.

Na zakończenie zajęć odbył się krótki wykład i pokaz poprowadzony przez  dr  inż.  Dorotę Leciej – Pirczewską na Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i  Ciepłownictwa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć i sprawdzić, jakie jest działanie i  wykorzystanie kamery termowizyjnej w inżynierii środowiska.

 

Opiekun wycieczki:

mgr inż. Monika Kowalska

linki

galeria