Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14-17.03.2023 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.

Dzień liczby Pi

 

Nie ma gałęzi matematyki, choćby nie wiem jak abstrakcyjnej,

która pewnego dnia nie zostałaby zastosowana

do zjawisk realnego świata.

 Nikołaj Łobaczewski

 

14-17 marca 2023 r. po raz kolejny na lekcjach matematyki, uczniowie świętowali Międzynarodowy Dzień Liczby Pi, który każdego roku obchodzimy 14 marca, ponieważ w notacji amerykańskiej, datę tę zapisuje się jako 3.14 (marzec. 14), co kojarzy się z przybliżeniem liczby Pi. Pierwszy raz świętowano go w 1988 roku, w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Alberta Einsteina i polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego.

        W ramach obchodów, każdy z nauczycieli miał inny pomysł na lekcje. Uczniowie mogli zapoznać się z historią liczby Pi, oglądając filmy na YouTube lub omawiając przygotowane prezentacje.

Sprawdzaliśmy, na których miejscach w rozwinięciu dziesiętnym liczby Pi znajduje się data naszych urodzin, wykorzystując program dostępny na stronie http://www.mypiday.com/index.html.

Niektórzy błędnie myślą, że nazwa liczby Pi pochodzi od imienia Pitagoras. Tymczasem nazwa liczby Pi pochodzi od greckiego słowa, które oznacza obwód (perimetron) i jest równa stosunkowi obwodu koła do długości jego średnicy. Mogli się o tym przekonać uczniowie, wyznaczając doświadczalnie liczbę Pi, czyli mierząc obwody różnych przedmiotów w kształcie koła i otrzymaną liczbę dzieląc przez średnicę koła.

Można było zmierzyć się z wyzwaniem liczbowym 3-1-4, polegającym na tym, aby każdą z liczb naturalnych od 1 do 30, przedstawić jako wyrażenie arytmetyczne z użyciem tylko cyfr 3, 1 i 4. Młodzież wykazała się niesamowitą aktywnością i kreatywnością.

Trochę zabawy dostarczyły łamigłówki: układanka zawierająca obrazy symboli liczby Pi i kawałków ciasta, którą należało ułożyć z 9 kwadratów oraz tangram, składający się z 5 elementów, z których można było złożyć symbol liczby Pi lub kwadrat lub trójkąt równoramienny. Wydawało się, że ze względu na niewielką liczbę elementów, obie układanki są łatwe, jednak dla wielu uczniów było to zadanie wymagające cierpliwości oraz wytrwałości.

Święto liczby Pi miało niewątpliwie walory dydaktyczne, i z pewnością umiliło nam czas spędzony w szkole. Ważny był cel: pokazać, że matematyka może być zabawna, interesująca i na pewno kreatywna.

 

 

mgr Anna Krzemińska

 

linki

galeria