Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14 – 18.09.2020 r. w Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

 

W ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”( Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów) Program Erasmus + Partnerstwa Strategiczne – w dniach 14 – 18.09.2020 r. w  Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w Projekcie (LTT). W  spotkaniu uczestniczyli delegaci partnerów projektu z Polski, Słowenii, Rumunii i  Bułgarii: z ramienia koordynatora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz  organizacji partnerskich ze Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, z przedsiębiorstwa SMART IDEA Igor Razbornik s.p. ze Słowenii, ze szkoły Liceul Tehnologic De Transporturi Auto z Rumunii oraz z instytucji naukowej Sdrujenie Nauchno – Obrazovatelen Tsenter STEAM z Bułgarii.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od powitania gości i rozpoczęcia spotkania przez  Silvinę Simeonovą, przedstawicielkę gospodarzy oraz od przedstawienia gościom programu tygodniowego spotkania. Zaprezentowano projekt i jego dwa podstawowe terminy – GBL i umiejętności rozwiązywania problemów. Zaprezentowano opis projektu oraz jego główne produkty, koncepcje i metodologię GBL. Prelegentami byli Silvina Simeonova oraz  dr Igor Razbornik. Po krótkiej przerwie kawowej przystąpiliśmy do dalszej części programu. Wystąpiła prof. Natalia Pavlova, która przeprowadziła analizę istoty problemów oraz umiejętności ich rozwiązywania. Tą część programu zakończyliśmy obiadem, po którym odbyło się zwiedzanie muzeum ziemi Shumen. Następnie pracowaliśmy w grupach – zastanawialiśmy się czego oczekujemy od instrukcji, która jest celem wdrożenia GBL w  klasie. Ostatnim punktem dnia była ewaluacja – podsumowanie zaplanowanych zajęć, przeprowadzona przez przedstawicieli z Polski.

W dniu następnym po śniadaniu przystąpiliśmy do zajęć prowadzonych prze Silvinę Simeonovą na temat wprowadzania GBL w klasie – jako pomoc dydaktyczna. Następnym prelegentem był dr Angel Angelov, który przedstawił eksperymenty, animację, symulację oraz multimedialne technologie. Przedstawiały one rozwój różnorodnego zastosowania gier edukacyjnych w klasie. Następnie prof. Natalia Pavlova przedstawiła zastosowanie gier w  matematyce. Dr Igor Razbornik wprowadził uczestników do nowego zadania, które polegało na testowaniu gier zamieszczonych na platformie projektu. Po obiedzie kontynuowaliśmy testowanie gier w grupach. Na zakończenie dnia ewaluację przeprowadziła grupa z Polski.

W trzecim dniu przedstawiciele gospodarzy przedstawili gry z geografii, biologii, fizyki, języków obcych. Jeszcze przed obiadem przeprowadziliśmy w grupach testowanie gier. Następnie Igor Razbornik podsumował pracę w grupach w tej części. Po obiedzie kontynuowaliśmy pracę w 4 grupach nad grami. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie wszystkich gier i całego dnia przez grupę przedstawicieli z Polski.

W kolejnym – czwartym dniu – wykłady przeprowadzili Violeta Marazova i Lyubomir Manov. Dotyczyły one gier online z historii i geografii. Przedstawiciele z Polski przedstawili prezentację na temat wprowadzania gier planszowych na lekcjach języków obcych. Po  przerwie dr Angel Angelov i Silvina Simeonova przedstawili drugą część zajęć dotyczacą eksperymentów, animacji, symulacji oraz multimedialnych technologii. Po tej części przeprowadzono monitoring wprowadzania tych gier. Po przerwie obiadowej w grupach pracowano nad przygotowaniem portalu edukacyjnego pod kierunkiem Igora Razbornika. Dzień zakończyliśmy tradycyjnie ewaluacją.

W ostatnim dniu wykład przeprowadził prof. Dragomir Marchev. Dotyczył on zastosowania gier edukacyjnych w astronomii i geografii. Te zajęcia odbyły się w obserwatorium astronomicznym w Shumen. Ostatnią częścią udziału w projekcie było rozdanie certyfikatów i przeprowadzenie ewaluacji całego tygodnia.

Program prac był bardzo napięty. Spotkania rozpoczynały się we wczesnych godzinach rannych i kończyły się późnym popołudniem. Wszystko po to, aby każde zagadnienie omówić najdokładniej i maksymalnie przygotować się do pracy. Mimo zapełnionego terminarza udało się wszystkim uczestnikom zwiedzić Shumen, między innymi pomnik 1300 letniej historii Bułgarii, poznać piękno jej zabytków oraz skosztować bułgarskich przysmaków w  miejscowych restauracjach. Dla większości z nas była to pierwsza wizyta w tym mieście, a  także w Bułgarii.

Uczestnicy projektu

linki

galeria