Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

14.06.2022 r. w klasie 1 TI odbyły się warsztaty w ramach projektu „Zaplątani w sieci”.

Warsztaty kl. 1 TI z projektu „Zaplątani w sieci”

 

14 czerwca 2022 r. w klasie 1 TI odbyły się warsztaty z projektu „Zaplątani w sieci”, dotyczące cyberbezpieczeństawa. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z konkretnymi przykładami zagrożeń świata wirtualnego, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie zajęć prowadzący prezentował podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w Internecie. Dodatkową wartością projektu była możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak: teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie Internetu i telefonu komórkowego, specyfikę nowych mediów i ich potencjał uzależniający, negatywne skutki nadużywania Internetu i telefonu komórkowego, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia czyhają na nich w świecie Internetu. Aktywność uczestników została porównana z innymi użytkownikami wirtualnego świata w zakresie form spędzania czasu w przestrzeni Internetu, w tym także przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymały wsparcie w postaci wiedzy: jak zapobiegać zagrożeniom w sieci, jakie można wdrożyć zabezpieczenia.

 

 

mgr inż. Krzysztof Janik

linki

galeria