Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.01.2022 r. odbyły się eliminacje okręgowe Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu.

L (50) edycja Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” -eliminacje okręgowe

 

15 stycznia 2022 roku odbyły się eliminacje okręgowe L (50) edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa i  podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych. Turniej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranym zawodzie, w zakresie podstaw programowych kształcenia we wskazanych przez organizatora zawodach budowlanych, nauczanych na poziomie branżowej szkoły I st. oraz specjalistycznych zagadnień, związanych z technologią wykonywania określonych robót budowlanych. Ważnym elementem turnieju jest przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej oraz  doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 2 uczniów: Adam Kabziński oraz Szymon Michalak z 3 klasy Branżowej Szkoły I stopnia, kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, ale godnie reprezentowali szkołę w eliminacjach okręgowych. Zajęli 18 miejsce wśród szkół przystępujących do konkursu z całej Polski.

 

Opiekun: mgr inż. Monika Kowalska

linki

galeria