Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.02.2019 r. uczniowie klasy II a i II d wzięli udział w Inauguracji VII edycji projektu „Licealista w świecie nauki” w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie.

Projekt „Licealista w świecie nauki”

 

Projekt „Licealista w świecie nauki” jest bezpłatnym Programem Rozwojowym skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegającym na przeprowadzeniu cyklu warsztatów laboratoryjnych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników swoich badań naukowych.

Organizatorem projektu jest Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt wspólnie z Biurem  Promocji oraz zaprzyjaźnionymi jednostkami naukowymi ZUT w Szczecinie: Instytutem Polimerów (WTiICh) oraz Katedrą Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Do tegorocznej, VII już edycji projektu przystąpiło 14 szkół ze Szczecina oraz 3 szkoły z regionu, w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz szkoły z Barlinka i Kalisza Pomorskiego. Tym razem grupy badawcze składające się z 15 uczniów mieły możliwość wyboru z pośród następujących tematów:

   1. Mikrokosmos wokół nas.
   2. Enzymy w życiu codziennym.
   3. Biologiczny i patologiczny skład płynów ustrojowych.
   4. Ocena jakościowa mleka i galanterii mleczarskiej.
   5. Genetyczne menu-analiza jakościowa produktów spożywczych z użyciem technik molekularnych.
   6. Polimerowe kapsułki dla medycyny.
   7. Zaciekawić nanotechnologią.
   8. Krew darem życia.
   9. Zdrowo i naturalnie-prawidłowa dieta dla naszego psa.
   10. Genetyczne IQ.
   11. Świat w obliczu manipulowania gametami.
   12. Świat pasożytów-pasażerowie na gapę.
   13. Czy wiemy co jemy?
   14. Metody stosowane w biologicznej kontroli jakości środowiska.
   15. Rośliny ze szkła-roślinne kultury In vitro.
   16. Bezpieczna jazda konna.

Z naszej szkoły w projekcie biorą udział uczniowie z klasy IIa i IId Liceum, którzy pod opieką nauczyciela biologii, mgr Agnieszki Pawlaczyk i  nauczycieli  akademickich, Pani mgr inż. Sonii Hiller oraz Pani mgr inż. Dagmary Zagrobelny, przeprowadzą badania na temat „Genetyczne menu-analiza jakościowa produktów spożywczych z użyciem technik molekularnych”. Cykl zajęć laboratoryjnych odbędzie się na Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT.

Podczas inauguracji projektu „Licealista w świecie nauki”, która odbyła się dnia 15 lutego 2019 r. w Centrum Dydaktyczno- Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, wszyscy uczestnicy otrzymali  symboliczne indeksy oraz zapoznali się z nauczycielami akademickimi, z którymi realizować będą prace badawcze.

Na zakończenie uroczystości Pani dr inż. Beata Matysiak przeprowadziła ciekawy wykład na temat „ Zwierzęta wokół nas ale czy z nami i czy dla nas? Znaczenie zwierząt dla człowieka”.

Podsumowanie projektu wraz z konkretnymi wynikami i wnioskami nastąpi w postaci prezentacji multimedialnych w maju tego roku, podczas oficjalnego zakończenia projektu „ Licealista w świecie nauki”.

 

 

linki

galeria