Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

2.01.2018 r. zapisy na Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”

 

15 marca 2018 r. o godz.9:00 w naszej szkole zostanie przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy  Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szkole ponadgimnazjalnej Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

– „JUNIOR” – kl. I liceów i techników, oraz kl. I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;

„STUDENT” – kl. II i III liceów oraz II,III i IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest  75 minut. Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10  zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.

Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:

-nagrody dla laureatów Konkursu;

-nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie;

-nagrody za wyróżnienie.

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa- zabawkę edukacyjną – zakręcone druciki

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłoszenie udziału u  nauczyciela matematyki p. Agaty Motyl.

Zapisy przyjmowane są do 8 stycznia 2018 r.

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie na stronie www.kangur-mat.pl

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

 

 

linki

galeria