Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.03.2018 r. odbył się finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

 

W dniu 15 marca 2018 roku w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie odbył się  finał VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, organizowanego przez  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Wiodącym tematem tegorocznego Konkursu Wiedzy o Podatkach była „Swoboda działalności gospodarczej.

Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu przez uczestników pracy na jeden z  czterech następujących tematów:

  1. Równość podmiotów gospodarczych w polskim prawie podatkowym.
  2. Swoboda działalności gospodarczej, aspekt jej legalności w Polsce i innych państwach europejskich.
  3. Pozorna działalność gospodarcza, pozorne samozatrudnienie – skutki, zakres odpowiedzialności karnej dla przedsiębiorcy i faktycznego pracodawcy.
  4. Działania doradców podatkowych wspomagające rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Wśród uczestników nie zabrakło 4 reprezentantów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Do etapu finałowego zakwalifikowało się troje uczniów: Zuzanna Laskowska ( 1bd LO), Jakub Trzop ( 2 TŻ) i Bartosz Matysiak ( 2 abd LO).

Finał wojewódzki Konkursu składał się z części pisemnej – w formie testu wielokrotnego wyboru. Następnie odbyła się część ustna, do której weszło 21 uczniów.

Mimo iż nasi uczniowie nie dostali się do ścisłej czołówki, to udział w konkursie był okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu prawa podatkowego i być może, w przyszłości, zainteresowania zawodem doradcy podatkowego.

 

mgr Barbara Zubala

linki

galeria