Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.03.2018 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”
XXVII edycja

 

W dniu 15 marca 2018 r. w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”. Inicjatorem Konkursu jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti’eres” z siedzibą w Paryżu. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Konkurs jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w  nim  krajach na zasadach określonych w Karcie stowarzyszenia „Kangourou Sans Fronti’eres”. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla  poszczególnych poziomów podnoszą trakcyjność konkursu, którego główną ideą jest  spowodowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej intelektualnej zabawy.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 26 osób. W kategorii JUNIOR – 7 osób, reprezentujących klasy I bd LO, I TB, I TH, II MZ. W kategorii STUDENT udział wzięło 19  osób z klas II abd LO, II TB i III TB. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe jednokrotnego wyboru, zawierające 30 zadań o różnym stopniu trudności ( 10 zadań za  3  punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Maksymalnie uczeń może uzyskać w tym konkursie 150 punktów.

Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi. Nad  prawidłowym przebiegiem konkursu, który trwał 75 minut, czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl i mgr Gustaw Cedro.

 

Nienaruszalność koperty z testami potwierdziły uczennice klasy 2 b LO: Justyna Zygmunt i  Patrycja Radtke.

W dniu konkursu każdy z uczestników „Kangura” otrzymał jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu. Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród zostanie przekazana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu. Pozostaje już tylko cierpliwie czekać na wyniki.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

linki

galeria