Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.03.2019 r. odbył się etap okręgowy XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap okręgowy

 

15 marca 2019 r. odbył się etap okręgowy XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Udział w nim wzięła uczennica naszej szkoły, Anita Orszulak z klasy 4 TŻ.

Anita przeszła przez zestaw czterdziestu pytań typu prawda/ fałsz, jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. Niestety nie udało jej się dojść do ostatniego etapu tej Olimpiady – uzyskała honorowe czwarte miejsce.

Podczas tego etapu Anita musiała wykonać pracę na temat prozdrowotny. Promowała prawidłowe samopoczucie psychiczne, poprzez ukazanie szerokiego pojęcia, jakim jest „stres”. Rozpropagowała to wśród całej społeczności szkolnej, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. W tym wydarzeniu wzięło udział co najmniej kilkadziesiąt osób. Wykonała ulotki, zawierające takie informacje jak: skąd się bierze stres, jak sobie z nim radzić oraz reakcje organizmu na niego. Zrobiła również dwa plakaty, z czego jeden zawierał informacje dotyczące objawów stresu i powodów jego odczuwania, a drugi: sposoby na radzenie sobie ze stresem. Uczennica przeprowadziła również lekcje z psychologiem szkolnym w kilku klasach na temat stresu oraz stworzyła prezentację. W prezentacji ujęła podobne wiadomości, jak w ulotce i plakatach, jednak znacznie rozszerzone. Dołączyła tam liczne zdjęcia i opisała przeprowadzone lekcje. Wszystko to miało na celu uświadomienie innym czym jest stres i jak sobie z nim radzić. Całość została entuzjastycznie odebrana. Każdy z uczestników akcji zamienił z nią kilka słów i zainteresował się szerzej tym tematem. Całą pracę wysłała do oddziału PCK w Szczecinie w formie papierowej i na dyskietce. Było to również oceniane i punktowane.

mgr Aleksander Lizak

linki

galeria