Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.04.2021 r. kadeci Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, uczniowie kl. 3 c LO zdawali egzamin końcowy.

Egzamin kl. 3 c LO kończący udział w programie

„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w egzaminie kończącym ich udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W trakcie 1,5 roku edukacji uczniowie klasy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych realizowanych na terenie szkoły, a także uczestniczyli w comiesięcznych wyjazdach na  zajęcia praktyczne (Wojskowy Dzień Szkoleniowy) do jednostki patronackiej – 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W tym czasie przyswajali wiedzę dotyczącą takich zagadnień jak: taktyka, musztra, regulaminy wojskowe, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno – saperskie, szkolenie medyczne i wiele innych. Całość to 185 godzin zajęć, niestety uszczuplonych z powodu pandemii o 50 godzinny obóz wojskowy.

Egzamin odbył się na terenie szkoły, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pandemii. Składał się z części teoretycznej – polegającej na rozwiązaniu testu wiedzy z wymienionych wyżej zagadnień.

Warunkiem zaliczenia testu było uzyskanie minimum 60% pozytywnych odpowiedzi w  czasie 45 minut. Następnie egzaminujący uczniów żołnierze 5 Pułku przeprowadzili część praktyczną. W jej trakcie należało zaprezentować zdobyte, w czasie nauczania przedmiotu EW, umiejętności z regulaminów i musztry, taktyki oraz szkolenia strzeleckiego. Zadania uczniów polegały na wykonaniu elementów musztry w postaci występowania i zwrotów, pokonywania terenu różnymi sposobami oraz składaniu i rozkładaniu broni (norma nr 1 i 2).

Uczniowie uczestniczyli w egzaminie z wielkim zaangażowaniem oraz -co warto podkreślić – w pełnym składzie. Wielu z nich przystąpiło do niego myśląc o wojsku jako przyszłym miejscu pracy. W tym kontekście podsumował zakończenie egzaminu, odpowiedzialny za  współpracę ze strony 5 Pułku Inżynieryjnego, Pan st. chor. szt. Waldemar Chojnacki, zachęcając uczniów do aplikowania do tej właśnie jednostki.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie uzyskali stosowną wiedzę ogólnowojskową, a  ponadto – decyzją MON po odbyciu skróconej do 12 dni służby przygotowawczej i  złożeniu przysięgi – mogą zasilić szeregi żołnierzy zawodowych lub przejść do rezerwy. Uczniowie kończący szkolenie brali udział w jego III edycji. Obecnie trwa nabór do V  ostatniej edycji. Docelowo program CWKM zostanie zastąpiony przez Oddziały Przygotowania Wojskowego.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria