Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.05.2019 r. uczniowie klas I i II c LO wzięli udział w III Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

III Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

15 maja 2019 roku uczniowie klas mundurowych I i II c LO, pod opieką wychowawców mgr Edyty Krupy – Nadolny i mgra Grzegorza Michasiuka, wzięli udział w  III  Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem Konferencji był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W tym roku spotkanie miało miejsce w Mirosławcu i Wałczu. Konferencja rozpoczęła się ,  jak  zawsze serdecznym, przywitaniem uczestników. Następnie młodzież udała się  do  Ośrodka Kultury i tam wysłuchała wykładu na temat walk I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego pod koniec II wojny światowej.

Po wprowadzeniu historycznym, nastąpiło zwiedzanie Muzeum Walk o Wał Pomorski. Zgromadzone zbiory dokumentują przeszłość całego regionu i historyczne starania o polskość Pomorza Środkowego na przestrzeni wieków. Największe zainteresowanie zwiedzających wzbudziła sala główna muzeum, poświęcona walkom o Wał Pomorski. Znajdowały się tam fotografie, rozkazy bojowe, mapy, dokumenty, ulotki antyhitlerowskie, prasa wojenna i zbiór orderów.

Oglądano eksponaty, pokazujące elementy uzbrojenia i umundurowania piechoty oraz  kawalerii, ilustracje walk o odzyskanie Pomorza, dostęp do Bałtyku, ponadto forsowanie Odry i zdobycie Berlina. Zwiedzający przyswajali historię opowiadaną z pasją przez  przewodników muzeum. Młodzież miała możliwość zadawania pytań i wymiany spostrzeżeń.

Po lekcji muzealnej uczestnicy udali się do Wałcza. Przed zwiedzaniem terenu Grupy Warowni Cegielnia wysłuchano wykładu tematycznego, wprowadzającego w sytuację na  Wale Pomorskim zimą 1945 roku –odcinka Cegielnia Marianowo, Przesmyk Śmierci Zdbice. Z przewodnikami młodzież zwiedziła kolejno poszczególne schrony, poznając ich  przeznaczenie i wykorzystanie. Zapoznała się z ekspozycją sprzętu militarnego z okresu II wojny światowej, a także uczestniczyła w lekcji muzealnej, dotyczącej umundurowania i  wyposażenia żołnierzy walczących na Wale Pomorskim po obu stronach frontu.

Po niezwykle intensywnych wrażeniach historycznych, przy wspólnym posiłku wojskowym, była możliwość do wymiany poglądów i podzielenia się zdobytymi informacjami. Atmosfera była bardzo gorąca. Uczestnicy, kolejny raz, przeżyli ciekawą historyczną lekcję upamiętniającą bohaterów. Organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku spotkamy się  znowu, tym razem w Kołobrzegu.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

mgr Grzegorz Michasiuk

linki

galeria