Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.06.2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego ostatnich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego ZSZ

Prawdziwe bogactwo to nie to, 
ile twoja praca pozwoli ci zarobić, 
ale to, kim cię uczyni.
 Pino Pellegrino

 

Dnia 15 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie miało miejsce uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. popr. Ryszarda Kuleszy. Po dwu lub trzyletnim cyklu nauczania nadszedł czas rozstania ze szkołą.
Uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 12:00 w auli szkolnej była doskonałą okazją do podsumowania osiągnięć tegorocznych absolwentów, a także wręczenia nagród najlepszym.
Mury szkoły opuścili absolwenci klas:

Klasa IIIb wielozawodowa oraz klasa IIIb w zawodzie technolog robót wykończeniowych
w budownictwie – wychowawca: mgr Norbert Oleśków

 

Klasa IIIa w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie
– wychowawca: mgr Hanna Leszczyńska

Klasa IIa wielozawodowa – wychowawca: mgr Emilia Skrzypa

Klasa III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca: mgr Wojciech Krupa

Dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk w swoim wystąpieniu zauważyła, że uczniowie opuszczają szkołę dobrze przygotowani do swoich zawodów. Wyraziła nadzieję, że nie powinni mieć problemów z odnalezieniem się na rynku pracy. Gratulując młodzieży ukończenia szkoły życzyła jednocześnie dalszych sukcesów edukacyjnych, pomyślnego realizowania wyznaczonych przez siebie celów, a także szczęścia w życiu osobistym.
Najlepsi absolwenci otrzymali z rąk Pani Dyrektor nagrody i wyróżnienia oraz uhonorowani zostali wpisem do Złotej Księgi Absolwentów Szkoły.

 

 

 

 

Życzenia podjęcia dobrej pracy, a dla wytrwałych dalszej nauki w zdobywaniu tytułów zawodowych wyraziła kierownik warsztatów szkolnych Pani mgr Joanna Nowak. Pani Kierownik podziękowania absolwentom za dobrą naukę, zachowanie, reprezentowanie szkoły w konkursach zawodowych.

 

Wręczone zostały także nagrody i dyplomy dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym wykazali się zaangażowaniem i aktywnością społeczną na rzecz szkoły, brali udział w konkursach oraz osiągnęli sukcesy sportowe.

 

Następnie wychowawcy klas dokonali uroczystego wręczenia świadectw ukończenia szkoły. Absolwenci ze wzruszeniem odbierali po raz ostatni świadectwa szkolne.

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie absolwentów, którzy z powagą przysięgali, że będą godnie reprezentować szkołę i żyć uczciwie w poszanowaniu wartości takich jak prawda, honor, uczciwość.

Na zakończenie uroczystości absolwenci wyrazili swoją wdzięczność za lata spędzone w szkole kierując swoje podziękowania do dyrekcji szkoły, wychowawców, nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnych oraz pracowników szkoły.

Ukończenie szkoły nie oznacza wakacji, bo przed absolwentami jeszcze egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Życzymy powodzenia. Mamy nadzieję i szczerze  absolwentom ZSZ życzymy, aby mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i wszelkie zdolności, aby lata spędzone w ZSP Nr 1 w Chojnie stały się mocnym fundament przyszłych sukcesów.

linki

galeria