Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.06.2012 r. przeprowadzony został wykład o tym, jak przeprowadzać wywiad.

Projekt „Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze” z Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży jest to projekt, który ma na celu współpracę młodzieży litewskiej
i polskiej poprzez prowadzenie działań, pozwalających odkryć, jaką rolę
w przeszłości i obecnie odgrywają rzeki Niemen i Odra w życiu lokalnych społeczności. Uczestnicy projektu zbadają źródła historyczne, aby określić rolę obu rzek przed wiekami. Oprócz tego wysłuchają i utrwalą wspomnienia najstarszych mieszkańców związanych
z rzekami. Spróbują odszukać nawiązanie do Niemna i Odry w literaturze, poezji
i malarstwie. Zajmą się również rolą tych rzek w gospodarce Litwy i Polski oraz ich znaczeniu dla flory i fauny. Zadania te będą wykonywane przez obie grupy partnerskie przed spotkaniem partnerów w Polsce. Podczas pobytu w Chojnie przedstawią dotychczas zrealizowane zadania, starając się znaleźć najważniejsze podobieństwa i różnice. Uczestnicy projektu zapoznają się ze środowiskiem przyrodniczym parku krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz przeprowadzą samodzielnie badania czystości wody w Odrze. Dodatkowo przedstawią lokalnej grupie starszych mieszkańców opowieści Litwinów o Niemnie, pokażą zdjęcia i w zamian wysłuchają opowieści o przeżyciach związanych z Odrą. Podczas wymiany nie zabraknie również czasu na wspólną zabawę, przygotowywanie narodowych dań, czy chociażby zwiedzanie Chojny

Dnia 15.05.2012r. w ramach tego projektu w sali kinowej odbyły się warsztaty dziennikarskie, których tematem była sztuka przeprowadzania wywiadów.
Wykład poprowadziła uczennica klasy 2d – Martyna Pietrzak.

Uczestnicy mogli się dowiedzieć, w jaki sposób formułować pytania, aby uzyskać odpowiednie informacje, jak zachowywać się podczas wywiadu czy chociażby, co zrobić,
by wywiad był nieprzeciętny i przede wszystkim skuteczny.
Oprócz tego w części praktycznej warsztatów mogli oni wypróbować zgromadzoną wiedzę poprzez przeprowadzenie krótkiego wywiadu z kolegą/koleżanką.

 

Całość była ciekawie poprowadzona, więc każdy słuchał z zainteresowaniem porad dla początkujących reporterów. Ze szczególną uwagą wykładu przysłuchiwały się osoby, które w projekcie odpowiedzialne są za przeprowadzenie rozmów ze starszymi mieszkańcami nadodrzańskich wsi, których życie było związane z Odrą lub Niemnem.

linki

galeria