Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.06.2021 r. odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania” w ramach programu „Młodzi w Akcji+”.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

 [Henry Ford]

 

Debata „Wady i zalety zdalnego nauczania”

 

15 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania”. Debatę, jako projekt uczniowski kończący udział w programie „Młodzi w  akcji+”, zorganizowały uczennice Wiktoria Podyma, Kinga Woźniak, Amelia Zalcewicz pod opieką mgr Doroty Szwiec. Celem debaty było poznanie opinii uczniów i nauczycieli nt.  wad i zalet zdalnego nauczania. W debacie udział wzięli Dyrektor Szkoły pani Adriana Salamończyk, Wicedyrektor Szkoły pani Małgorzata Limanówka, pedagodzy szkolni, nauczyciele i  przedstawiciele uczniów z poszczególnych klas.

Udział w debacie polegał na wspólnym podjęciu dyskusji poprzez udzielanie odpowiedzi na  zadawane przez organizatorki pytania. Była to debata panelowa, uwzględniająca panel dyskusyjny, pozwalający na szczere opinie i wypowiedzi dotyczące zdalnego nauczania.

Miłym akcentem była muzyczna niespodzianka w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczennic naszej szkoły – Wanesy Adamskiej i Martyny Bartosewicz.

Podsumowaniem debaty było wyciągnięcie wniosków, na podstawie udzielonych odpowiedzi, pozwalających określić czy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie są za czy przeciw zdalnemu nauczaniu. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się  za  tym, że zdalne nauczanie ma więcej wad niż zalet.

Bardzo ważnym elementem podsumowania debaty była wymiana uwag i wskazówek miedzy nauczycielami i uczniami. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na wypracowanie rekomendacji odnośnie przebiegu zdalnego nauczania. Zdalne nauczanie w opinii uczestników debaty spowodowało, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli dostosować się do nowych, trudnych warunków i zaakceptować wyzwania, które postawiło przed wszystkimi zdalne nauczanie.

Na zakończenie debaty pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka podziękowała organizatorkom za przeprowadzenie debaty i pogratulowała pomysłu na projekt uczniowski. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników debaty.

Bardzo dziękuję uczestnikom debaty za przyjęcia zaproszenia i bardzo aktywny udział w debacie. Dziękuję za szczerość, cenne uwagi i wskazówki, za otwartość, pozytywne emocje, dzięki którym możemy wspólnie sprostać nowym wyzwaniom w nowej szkolnej rzeczywistości.

 

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria