Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.09. – 15.11.2017 r. zapraszamy do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.

VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszenia on – line upływa 15.11.2017 r.

W związku z organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński po raz ósmy Międzynarodowym Konkursem Fotograficznym „Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl zapraszam do udziału i promowania projektu, którego celem jest  budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką, a sztuką fotografii. Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę i  kulturę matematyczną. Ma charakter powszechny i jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnicy za pośrednictwem strony www wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy ( tytułu), zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę ( zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy.

Nagrody: Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi ambasadorowie otrzymują: nagrody, nominacje do wystaw, kalendarza, książek, oryginalne dyplomy.

W roku 2017 Nagrody główne ( w obu grupach wiekowych) to laptopy Apple Mac Book ufundowane przez NASK. Pozostałe nagrody to tablety, czytniki e – booków, plecaki, książki, gadżety. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego przewodniczy Honorowemu Komitetowi Patronów, w skład którego wchodzą:

– Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Minister Edukacji Narodowej,

– Ministerstwo Cyfryzacji,

– Rzecznik Praw Dziecka,

– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

– Prezydent Miasta Szczecin,

– Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,

– Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego

– Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

Szczegółowe informacje, zgłoszenia, galerie laureatów 2010 – 2016 na stronie: www.mwo.usz.edu.pl

 

Przewodnicząca Jury Konkursu

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US

 Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” 

linki

galeria