Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.11.2016 r. uczniowie uczestniczyli w XX Dniach Edukacji Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

XX Dni Edukacji Prawniczej

15 listopada 2016 roku na zaproszenie Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyła w zajęciach wykładowych w ramach XX Dni Edukacji Prawniczej.

Temat wykładu brzmiał „Kariera w mundurze, czyli prawnik w służbach mundurowych”, a  prelegentem była pani Elżbieta Szymańska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pani podinspektor przedstawiła słuchaczom strukturę policji i omówiła zakres czynności poszczególnych komórek organizacyjnych.

Prowadząca wykład zachęcała obecnych na zajęciach studentów oraz uczniów klas licealnych do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Zwieńczeniem spotkania była krótka dyskusja na temat wizerunku, roli i odpowiedzialności służb mundurowych w społeczeństwie.

Karol Kłonowski
kl. II LO

linki

galeria