Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.11.2018 r. w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” odbyła się wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej.

Wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej

 

W dniu 15 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.”, odbyła się wieczornica poezji i  muzyki niepodległościowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięcie artystyczne miało charakter otwarty, bo adresatami byli wszyscy ceniący wartości patriotyczne i obywatelskie.

Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w bibliotece szkolnej. Montaż słowno – muzyczny zawierał wiersze, poematy i pieśni patriotyczne.

Celem tego kulturalno – patriotycznego spotkania było pokazanie i uświadomienie, jak wielką wartością była i jest Ojczyzna. Młodzież czytała wiersze poetów znanych i nieznanych, a  także takie utwory, których autorzy się pod nimi nie podpisali, bo kiedy Ojczyzna była zniewolona, nie chodziło o sławę, tylko o bohaterską walkę o wolność. Utwory brzmiały ze  zdwojoną siłą. Poprzez swoją treść i młodzieńczą interpretację uczniów, stawały się  dla  słuchających szczególnie wzruszające. Podniosłości wydarzeniu dodawały znane zebranym pieśni, wykonywane przez szkolne chórzystki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, zebrane w przygotowanym wcześniej przez zespół odpowiedzialny za realizację projektu „Małym śpiewniku polskiej pieśni patriotycznej”.

Atmosfera była podniosła, ale nie patetyczna. Taka, jak nasz współczesny patriotyzm – Polaków żyjących w wolnej Ojczyźnie.

 

mgr Edyta Krupa – Nadolny

linki

galeria