Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.11.2021 r. początek zimowych akcji Klubu Wolontariusza.

„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości,

jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem”

[Seneka]

 

Działania Klubu Wolontariusza

W dniach od 15 listopada do 9 grudnia 2021 r., ramach ogólnopolskiego programu społecznego Szlachetna Paczka, Klub Wolontariusza zorganizował w szkole zbiórkę żywności i przyborów szkolnych. Jest to program wspierający osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Zebrane dary dotarły do najbardziej potrzebujących osób i rodzin z gminy Gryfino i okolic. Członkowie Klubu Wolontariusza zachęcali wszystkich do przyłączenia się  do programu poprzez ogłoszenia na wirtualnej gazetce i przekazywanie informacji poprzez  e-dziennik.

 

Cała szkoła przyłączyła się do akcji, dając dowód swojej otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Pomaganie jest proste, wystarczy tylko odpowiednio się zaangażować.

Zebrane dary, dwa dni przed wielkim finałem, 9 grudnia 2021 r. zostały przekazane do siedziby Szlachetnej Paczki w Gryfinie, gdzie zostały podzielone według potrzeb oczekujących rodzin.

Siedzibę Szlachetnej Paczki opuszczaliśmy z poczuciem dobrze spełnionej misji. Spotkaliśmy wspaniałych ludzi, którzy przygotowywali paczki na wielki finał. Otrzymaliśmy ogromne podziękowania i dyplom. Jesteśmy dumni, że oprócz zebranych artykułów spożywczych i  przyborów szkolnych mogliśmy dać coś więcej: swoje zaangażowanie, czas i dobre serce. Szlachetna Paczka to program, który daje nam możliwość uwrażliwienia się na potrzeby drugiego człowieka, pokazuje jak ważna jest współpraca i pomoc drugiemu człowiekowi.

Większość zebranych przyborów szkolnych Klub Wolontariusza przekazał na akcję charytatywną, zorganizowaną przez kl. 2 HŻ. Przybory zostaną przekazane do Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Trzcińsku–Zdroju.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Dziękujemy za dobre serce, zrozumienie i wiarę w pomyślność akcji.

Członkowie Klubu Wolontariusza wzięli również udział w zbiórce żywności i środków pierwszej potrzeby, zorganizowanej przez Wspólnotę Sant’Egidio w Chojnie i Parafialny Zespół Caritas. Zbiórka potrzebnych artykułów odbywała się w sklepie Intermarche w Chojnie. Organizatorzy otrzymali również pomoc przy pakowaniu darów. Paczki zostały przygotowane dla 170 potrzebujących osób Chojny i okolic, samotnych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Za okazaną pomoc otrzymaliśmy piękne podziękowania.

Uczniowie pomimo codziennych obowiązków znaleźli czas, aby wziąć udział w tak szlachetnej akcji. Znaleźli czas, aby nieść bezinteresowną pomóc drugiemu człowiekowi. Wierzymy, że  dzięki takim uczniom nasz wolontariat będzie się rozwijał i dawał przykład jak być dobrym człowiekiem, o wrażliwym sercu i chętnym do niesienia pomocy.

Ogromne podziękowania należą się: Paulinie Białous, Amelii Laskowskiej, Wiktorii Kwaśniak, Sandrze Gutowskiej, Aleksandrze Oczyńskiej i Patrykowi Jaz.

DZIĘKUJEMY! Jesteście przykładem dla innych. Swoją postawą pokazaliście, że praca wolontariusza jest nieoceniona, a Wasze działania mają wpływ na uśmiech drugiego człowieka.

 

Opiekunowie

mgr inż. Izabela Barylska

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria