Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

15.12.2021 r. uczniowie CWKM realizowali dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

15 grudnia 2021 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Na podstawie diagramu szkolenia programu nauczania Edukacji wojskowej, realizowano zagadnienia dotyczące: szkolenia medycznego, musztry, taktyki oraz wychowania fizycznego. W ramach szkolenia medycznego kadeci doskonalili umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, właściwej oceny parametrów życiowych, stosowania pozycji bezpiecznej oraz pierwszej pomocy przy zadławieniach. Zajęcia musztry zespołowej obejmowały ćwiczenia umiejętności zorganizowania zbiórek, przemarszu całością pododdziału, zachowania w szyku, w tym występowania i wstępowania. Kadeci ćwiczyli także oddawanie honorów oraz zmianę szyku ugrupowania.

Zagadnienia z taktyki obejmowały technikę pokonywania terenu różnymi sposobami: przemieszczania się żołnierza na polu walki pojedynczo oraz zespołowo, zajmowanie stanowisk bojowych oraz sposoby trzymania broni w trakcie przemieszczania się.

W takcie zajęć z taktyki, kadeci zostali także zapoznani z arkanami maskowania twarzy. Na  koniec zajęć kadeci realizowali zajęcia na sali gimnastycznej. Ćwiczyli zastosowanie elementów walki w bliskim kontakcie z zachowaniem bezpieczeństwa.

Na koniec zajęć doskonalone były umiejętności składania i rozkładania broni wraz  z  nazewnictwem jej poszczególnych podzespołów.

Już w Nowym Roku 2022 kolejne pasjonujące zajęcia w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria