Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.01.2019 r. uczniowie klasy II TB i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

ZAJĘCIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZUT W SZCZECINIE W RAMACH PROJEKTU „INWESTYCJA W KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

 

W dniu 16 stycznia 2019 r. uczniowie klasy II TB i III TB (15 chłopców) uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”.

Pierwsze zajęcia prowadził dr inż. T. Wróblewski. Był to wykład dotyczący podstawowych właściwości stali, jako materiału konstrukcyjnego. Uczniowie zostali zapoznani z takimi pojęciami jak moduł sprężystości podłużnej stali, od czego zależą odkształcenia i kiedy mówimy o granicy plastyczności stali.

Po wykładzie uczniowie przeszli do laboratorium, w którym pan mgr inż. R. Wojtaszewski omówił zasadę badania stali w maszynie zrywającej, w której bada się wytrzymałość na  rozciąganie. Kolejne badania były również bardzo obrazowo omówione. Były to między innymi: stanowisko do rozciągania cegieł, stanowisko do symulowania spawania pod  obciążeniem, stanowisko do badania dużych obiektów np. dźwigarów. Prowadzący omówił również, jak należy przygotować podłoże pod maszyny do badań i jakiego wymagają zakotwienia.

Następne zajęcia odbyły się w Katedrze Dróg i Mostów w laboratorium drogowym. Tematyka zajęć dotyczyła budowy i techniki badania dróg. Pan mgr inż. B. Budziński zwrócił uwagę na  istotną rolę badania materiałów i gruntu przed rozpoczęciem budowy dróg oraz poprawę ich  parametrów jakościowych. Ciekawostką dla uczniów okazała się informacja o tym, że  nawierzchnia drogowa zawiera tylko 5% asfaltu, a głównym jej „agregatem” jest  kruszywo.

Kolejny prowadzący przybliżył młodzieży zagadnienia związane z systemem ciepłowniczym. W węźle cieplnym pan dr inż. J. Nejranowski zapoznał uczniów z budową i zasadą działania miejskiej sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania. Uczniowie poznali urządzenie do  wykrywania w budownictwie elementów słabo izolowanych tzw. mostków cieplnych.

W Katedrze geotechniki uczniowie zostali oprowadzeni przez panią mgr inż. M. Olszewską po laboratorium naukowym, które jest dostępne tylko dla dyplomantów, natomiast w  laboratorium dydaktycznym pod kierunkiem pana mgra inż. Krzysztofa Żarkiewicza mogli zaobserwować wyniki badania dotyczącego upłynnienia gruntu.

Ostatnie zajęcia odbyły się w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, w której uczniowie badali wodę z jeziora pod kątem zawartości fosforanów, siarczanów, detergentów, chlorków oraz  oznaczali jej barwę i zapach. Prowadzący dr inż. J. Mazur podkreślił znaczenie tych  badań przed zastosowaniem wody – jako wody zarobowej do mieszanki betonowej.

Młodzież była bardzo zadowolona z proponowanych form wykładów i warsztatów, aktywnie w nich uczestniczyła i chętnie skorzystałaby z następnych.

mgr inż. Andżelika Szkuciak

linki

galeria