Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.02.2021 r. – uczennica kl. 2 bdp LO Nikola Ignatowska zdobyła 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” w kategorii praca indywidualna, a uczeń klasy 1 ac LO Piotr Podniesiński otrzymał wyróżnienie za najlepszy wynik w szkole w kategorii test wiedzy.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” rozstrzygnięty

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” ogłosił wyniki XII edycji konkursu. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: test wiedzy i praca indywidualna. W teście konkursowym naszą szkołę reprezentowało 9. uczniów, pracę indywidualną w formie albumu na temat „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” wykonało 4. uczniów.

Test, w kategorii „Żak” – szkoły ponadpodstawowe, składał się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz zwięzłej części opisowej. Ta część konkursu została przeprowadzona online. Najwyższą liczbę punktów w teście konkursowym, a zarazem wyróżnienie na szczeblu szkolnym, osiągnął Piotr Podniesiński – uczeń klasy 1 ac LO.

W konkursie indywidualnym sukces odniosła Nikola Ignatowska, uczennica kl. 2 bdp Liceum Ogólnokształcącego, zdobywając 3 miejsce w kraju.W tej kategorii wyróżnione zostały również prace Wiktorii Górnej z kl. 2 abd LOAmelii Olejnik z kl. 1 ac LO.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatce 3 miejsca w kraju i wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję.

mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria