Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.03.2017 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017”
XXVI edycja

    W dniu 16 marca 2017 r. o godz. 9.00 w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiły 34 osoby. W kategorii JUNIOR – 20 osób, reprezentujących klasy I abd LO, I B/I, I H/Ż, I MZ i I MPS. W kategorii STUDENT 1S  udział wzięło 13 osób z klas II bd LO, II TB, II TH, a w kategorii STUDENT 2S – udział wzięła 1 osoba z klas III TB. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe zawierające 30  zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Maksymalnie uczeń może uzyskać w tym konkursie 150 punktów.
Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi. Nad  prawidłowym przebiegiem konkursu, który trwał 75 minut, czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl, mgr Gabriela Lasowska i mgr Gustaw Cedro.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili uczniowie: Jan Drozdowicz i Szymon Boruciński.

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia, formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu. Każdy Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla  każdego poziomu wiekowego kryteria przydziału nagród, z możliwością rozróżniania szkół ogólnokształcących i zawodowych.

W dniu konkursu każdy z uczestników „Kangura” otrzymał układankę breloczek – magiczny sześcian. Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród zostanie przekazana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu. Pozostaje już tylko cierpliwie czekać na wyniki.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

Szkolny koordynator konkursu
mgr Agata Motyl

linki

galeria