Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.03.2017 r. odbyły się warsztaty dla maturzystów.

Warsztaty dla maturzystów

    Osiągnięcie zamierzonego celu zależy od tego, jak dobrze przygotujemy się  do  działania i jak zinterpretujemy napotkane trudności. Najtrudniej jest osiągnąć coś, co  nie zostało dokładnie sprecyzowane. Na pytanie: Czy mój cel jest dobrze dobrany i  sprecyzowany?, pomógł odpowiedzieć uczniom pan Marcin Iskra, trener z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, który 16 marca 2017 r. w sali konferencyjnej internatu naszej szkoły poprowadził warsztaty dla maturzystów. W  warsztatach udział wzięli uczniowie z klas III b LO, III c LO, IV B/I oraz III H/Ż.

Warsztaty odbyły się w obrębie dwóch tematów:

  1. „Po nitce do kłębka, czyli słów kilka o myśleniu projektowym”.
  1. „Wystąpienia publiczne, jak przeżyć od A do Z”.

Podczas pierwszego warsztatu młodzież dowiedziała się, co to jest myślenie projektowe, jak  wyznaczać sobie cele i realizować je oraz jak osiągnąć zamierzone cele. Uczniowie w  ramach ćwiczeń dążyli do osiągnięcia przyjętego celu i uczyli się jak dobrze ten cel sprecyzować.

Warsztat „Wystąpienia publiczne, jak przeżyć od A do Z”, zapoznał uczniów z definicją i  sposobami komunikowania, sposobami komunikacji niewerbalnej.

Uczniowie dowiedzieli się, jak mówić by zaciekawić innych, zwracając uwagę na  intonację, skalę dźwięku, tempo mowy. Pan Marcin Iskra przekazał młodzieży praktyczną i teoretyczną wiedzę o roli pierwszego wrażenia, utrzymywania kontaktu wzrokowego z grupą, pracy nad głosem i mową ciała.

Celem warsztatów był przekaz, że osiągnięcie sukcesu jest wynikiem odpowiedzialności za swoje cele i odpowiedniej motywacji do ich realizacji. Uczniowie dowiedzieli się, jak zaprezentować innym swój potencjał i osiągnąć wyznaczone cele.
Często rezygnujemy ze zdobycia upragnionego celu z powodu spadku motywacji. Ważne jest, aby nie poddawać się, ponieważ przeciwieństwem sukcesu nie jest porażka, ale  brak skuteczności w działaniu.

doradca zawodowy
mgr Dorota Szwiec