Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.03.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” PLUS.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” PLUS

    16.03.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” PLUS. W tym roku szkolnym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w teście konkursowym na temat Geografia Polski – Bałtyk i pobrzeża Bałtyku”.
Test składał się z 25 pytań jednokrotnego wyboru ( 1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zawierał jedno pytanie otwarte ( punktowane w skali od 0 do 8 punktów).Tematyka Konkursu nie wykraczała poza program nauczania szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniowie reprezentujący szkołę w tegorocznej edycji to:

 1. Aleksandra Sadzewicz, kl. III b LO
 2. Konrad Szafrański, kl. III b LO
 3. Jakub Lechowski, kl. III b LO
 4. Jakub Surowiecki, kl. III b LO
 5. Ewa Sokołowska, kl. IV TH
 6. Patrycja Lewandowska, kl. IV TH
 7. Damian Gluth, kl. IV TH
 8. Dawid Nowicki, kl. IV TH
 9. Anna Kulik, kl. IV TH
 10. Natalia Wiśniewska, kl. IV TH
 11. Wiktor Hadała, kl. II b LO
 12. Aleksandra Pieloszczyk, kl. II b LO
 13. Aleksandra Leddin, kl. II d LO
 14. Klaudia Pokrywka, kl. II b. LO
 15. Maciej Budynkiewicz, kl. II b LO
 16. Michalina Gumińska, kl. II b LO
 17. Szymon Pluskot, kl. II b LO
 18. Justyna Leszczyńska, kl. II d LO
 19. Oliwia Gramburg, kl. II d LO
 20. Wiktoria Bujak, kl. II d LO
 21. Damian Porczyński, kl. II b LO
 22. Justyna Zarzycka, kl. II b LO
 23. Katarzyna Wierzbicka, kl. IV TH

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” PLUS jest przeprowadzany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 maja 2017 roku.

Szkolny Organizator Konkursu
mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria