Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.03.2019 r. uczniowie kl. I a LO wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Projekt Akademia Młodego Prawnika

 

            Czworo uczniów klasy I a LO zakwalifikowało się do Projektu Akademia Młodego Prawnika, finansowanego ze środków EFS, w ramach Konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 16 marca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wzięli w nim udział uczniowie: Zuzanna Lorenc, Maja Turkiewicz, Marcel Cacek, Jakub Kudłak, pod opieką wychowawcy klasy humanistyczno prawnej mgr Edyty Krupy – Nadolny. Każdy z uczestników otrzymał teczkę z materiałami i harmonogramem spotkań.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów z zakresu nauk prawnych oraz  nauk pozaprawnych, które zmierza do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań oraz pobudzenia aktywności edukacyjnej. Zajęcia będą odbywały się w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00, do końca roku szkolnego 2018/2019. Przed nami jeszcze siedem spotkań. Zagadnienia poruszane na pierwszym spotkaniu dotyczyły prawa karnego oraz prawa wykroczeń, były  prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji w  ciekawy i przystępny sposób.

Spotkanie przebiegało w miłej, naukowej atmosferze. Było okazją do zawarcia nowych znajomości, ponieważ uczestniczyli w nich uczniowie z różnych szkół naszego województwa. W kuluarach, podczas przerwy kawowej, można było odetchnąć od tych wszystkich paragrafów i kodeksów i porozmawiać z młodzieżą z innych szkół. Z pewnością nie będzie to  czas stracony i kiedyś zaprocentuje wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

 

 

Zuzanna Lorenc, kl. I a LO

mgr Edyta Krupa – Nadolny

linki

galeria