Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.03.2023 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2023”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2023”

 

16 marca 2023 r. w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2023”. W Polsce głównym jego organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod  patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur”. Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego, na rozwiązanie którego przeznaczone jest 75 minut. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatora. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres”.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 17 osób. W kategorii JUNIOR dla klas pierwszych, zgłosiły się 3 osoby, reprezentujące klasy 1 c LO, 1 d LO, 1 HŻ, w kategorii Junior dla klas drugich – 2 osoby z klasy 2 d LO i 2 TB, w kategorii STUDENT dla klas trzecich – 4 osoby z  klas 3 BI i 3 ac LO, w kategorii STUDENT dla klas czwartych – 8 osób z klasy 4 BI. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe zawierające 30 zadań o różnym stopniu trudności. Do każdego zadania, w każdej kategorii, dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W chwili rozpoczęcia Konkursu każdy otrzymuje 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl, mgr Gustaw Cedro. Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili uczniowie: Amelia Przybylska i Michał Szyszka. Ponadto w dniu konkursu każdy z uczestników „Kangura” otrzymał układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w maju 2023 r. Najwięcej punktów w kategorii JUNIOR i najwięcej punktów w szkole, zdobył Aleksander Skiba z kl. 2 TB, natomiast najwięcej punktów w kategorii STUDENT uzyskał Piotr Pośniak z kl. 4 BI. Niestety w tym roku uczestnikom konkursu nie udało się zdobyć tytułu laureata.

Dziękuję wszystkim uczestnikom matematycznych zmagań za udział w konkursie i zapraszam do kolejnego współzawodnictwa za rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

linki

galeria