Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.04.2018 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły.

Uroczyste obchody Święta Szkoły 2018

 

„Pamięć o przeszłości

oznacza zaangażowanie w przyszłość.”

św. Jan Paweł II

 

Słowa wielkiego Polaka – Jana Pawła II były mottem przewodnim uroczystości Święta Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbywającej się dnia 16  kwietnia 2018 r. Był to dzień, w którym uczczono pamięć Patronów – popr. Ryszarda Kuleszy oraz Bohaterów spod Siekierek, którzy 73 lata temu przelali swoją krew na  rozlewiskach Odry, biorąc udział w operacji forsowania rzeki. To była jedna z  najważniejszych bitew II wojny światowej, w której Polacy, pod ciągłym ogniem Niemców, z trudem pokonali lodowatą i szeroko rozlaną Odrę w rejonie Siekierek i  Gozdowic otwierając drogę na Berlin. Była to ostatnia wielka ofensywa drugiej wojny światowej. W dniu Święta Szkoły społeczność szkolna oddała hołd poległym żołnierzom, których blisko dwa tysiące spoczywa na Siekierkowskim Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego. Cmentarz wypełniają jednakowe, niskie krzyże z tabliczkami informującymi, kto jest w danym miejscu pochowany. Mnóstwo jest mogił młodych żołnierzy, którzy zginęli mając 20 lat.

Święto Szkoły to głównie, z racji Patronów, dzień, w którym społeczność szkoły poddaje refleksji znaczenie słów wolność i patriotyzm, ale jest to również dzień radości. Radości z tego, że ponownie możemy się spotkać z byłymi pracownikami szkoły, przyjaciółmi, sprzymierzeńcami i jej darczyńcami.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, Burmistrz Chojny Pan Adam Fedorowicz, ks. Kanonik Krzysztof Kontek, ks. Proboszcz Mariusz Matuszak, Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny Pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Pani Barbara Rawecka, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji US dr. Beata Kanarek, dr. Ewa Filip z Wydziału Biologii US, Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Joanna Mendrygał – Para, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2  w  Gryfinie Pan Maciej Puzik, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie Pani Ewa Kaniewska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie Pani Halina Szczygieł, Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie Pani Sabina Cedro, Prezes oddziału ZNP w Chojnie Pani Iwona Hernik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pan Leszek Siatka, Zastępca kierownika restauracji Piastowska w Chojnie Pani Jolanta Zalewska, pan Piotr Błażkiewicz – reprezentujący firmę budowlaną „Dankom”, Redaktor Naczelny Gazety Chojeńskiej Pan Robert Ryss, Redaktor Naczelny portalu Chojna24.pl Pan Paweł Sławiński, byli nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczystość, którą poprowadzili Pani Karolina Kubowicz oraz Maciej Ogonowski – uczeń klasy III TBI, rozpoczęła się o godz. 12:00 wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie chór szkolny wykonał pieśń Elżbiety Kuryłło oraz Edwarda Pałasza „Za nasz spokojny dom”.

Po przywitaniu gości przez prowadzącą uroczystość p. Karolinę Kubowicz, głos zabrała Dyrektor Szkoły mgr Adriana Salamończyk. W swoim przemówieniu podkreśliła, iż Święto Szkoły jest nie tylko kultywowaniem tradycji i wypełnianiem obowiązku wobec przeszłości, ale jest szczególną pamięcią o ludziach, którzy zginęli za to, byśmy my mogli żyć w pokoju tu i teraz. W dalszych słowach wzbudziła w obecnych na uroczystości refleksję dotyczącą życia każdego z nas: „W dużej mierze zależy od nas, jak przeżyjemy nasze życie, czy  przyczynimy się do budowania dobra i miłości, pokoju i wolności. Pamiętajmy, że zło triumfuje wówczas, gdy dobrzy i mądrzy ludzie zachowują się biernie. Bądźmy więc dobrzy, mądrzy, ale nie bądźmy bierni”. Kończąc wyraziła podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju szkoły i sukcesów w każdym jej obszarze.

W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście. Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia, iż kultywujemy pamięć Bohaterów spod Siekierek w szczególnym roku 100 – lecia odzyskania niepodległości przez  Polskę: „W tej 100 – letniej historii jesteśmy pokoleniem Polaków, którzy od 73 lat mogą żyć i rozwijać się w pokoju, co nie było dane imiennikom szkoły, niewiele starszym od  jej uczniów, którzy zginęli podczas forsowania Odry. Nie było im dane realizować swoich pasji i talentów. Pamiętajmy o nich z należytą czcią i doceniajmy ich poświęcenie oraz ten czas pokoju”. W dalszych słowach wyraził uznanie za realizację przez szkołę wielu projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych, które pomagają uczniom się rozwijać i spełniać. Kończąc złożył całej społeczności szkolnej życzenia, których symbolicznym wyrazem były kwiaty złożone na ręce Pani Dyrektor oraz cukierki, którymi wraz z Wicestarostą Panem Jerzym Milerem oraz Sekretarz Powiatu Panią Barbarą Rawecką poczęstowali obecnych na  uroczystości uczniów.

Burmistrz Chojny Pan Adam Fedorowicz w swoim przemówieniu zwrócił się do wszystkich byłych i obecnych pracowników szkoły: „To dzięki Wam w tej szkole godność, patriotyzm, miłość są zawsze pielęgnowane. Życzę, aby te słowa zawsze wyznaczały kierunki rozwoju szkoły i były mottem na każdy dzień”.

Ksiądz Kanonik Krzysztof Kontek, który w zastępstwie ks. Proboszcza Jana Zalewskiego reprezentował parafię Św. Trójcy, na terenie której znajduje się szkoła, powiedział: „Uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości z wielką radością przekonuję się, że patriotyczne wychowanie młodzieży jest w dobrych rękach, za co dziękuję i życzę szkole, aby jak najowocniej służyła przyszłym pokoleniom młodzieży”.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie dr Cezary Hendryk, absolwent chojeńskiego liceum, w imieniu swoim oraz władz uczelni złożył na ręce Pani Dyrektor życzenia oraz odczytał list gratulacyjny.

Kolejnym ważnym momentem uroczystości było podpisanie umowy patronackiej pomiędzy szkołą, a Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym „POMOT” w Chojnie, której celem jest utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie klasy patronackiej, kształcącej młodocianych pracowników Branżowej Szkoły I st. w zawodzie ślusarz oraz  operator obrabiarek skrawających. Umowę podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „POMOT” Pan Leszek Siatka oraz Dyrektor ZSP Pani Adriana Salamończyk. Złożenie podpisów na stosownych dokumentach poprzedziła prezentacja dotycząca działalności firmy „POMOT”.

Tradycyjnie, podczas uroczystości, ogłoszone zostały wyniki rywalizacji klas o tytuł „Super Klasy”. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk i Pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły ten  tytuł w roku szkolnym 2017/2018. Zwycięskie klasy w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Zespołu, to: klasa 1 bd – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk, klasa 1 TH/Ż – wychowawca mgr inż. Izabela Barylska oraz klasa 1 MW – wychowawca mgr  Rafał Kaliciak.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy uroczystości obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompani reprezentacyjnej klas mundurowych. Wszyscy obecni na sali z wielkim zainteresowaniem obejrzeli pokaz umiejętności uczniów, przygotowany pod kierunkiem nauczyciela podstaw wojskowości Pana mgra Marka Bednarza.

W części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem Pani mgr Katarzyny Mickiewicz – Bindas, młodzież z grupy teatralnej „Jeszcze chwila” poprowadziła zgromadzonych na  uroczystości ku refleksji nad znaczeniem słów „wolność” oraz „patriotyzm” w  dzisiejszym świecie. Szczególną podpowiedzią był utwór „Wolność” Marka Grechuty:

Wolność – to nie cel, lecz szansa, by

Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.

(…) to wśród mądrych ludzi żyć,

Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.

 

Dalszy przebieg uroczystego spotkania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i  zaproszonych gości miał miejsce w budynku pracowni szkolnych, gdzie dokonane zostało uroczyste otwarcie szkolnej strzelnicy pneumatycznej.

Jak co roku uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, na który pani Dyrektor zaprosiła szanownych gości i pracowników szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznego Święta Szkoły.

 

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria