Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.04.2021 r. – Święto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Święto Szkoły 2021

Tak wielu poległych, tak wielu okaleczonych.

Tak wiele pięknych nadziei obróconych w wniwecz.

Tak wiele marzeń, które pochłonęło wojenne szaleństwo.

Eugene B. Sledge

Co roku, 16. Kwietnia,  nasza szkoła obchodzi święto Patronów, którymi są Bohaterowie spod Siekierek oraz ppor. Ryszard Kulesza. Położenie Chojny w Rejonie Pamięci Narodowej, miejscu szczególnej martyrologii polskiego żołnierza, zadecydowało o Patronach szkół wchodzących w skład Zespołu. Zarządzeniem Ministra Oświaty z 12 października 1965 roku, szkole zawodowej i technikum nadano imię ppor. Ryszarda Kuleszy, a 4 lutego 1970 roku Kurator Oświaty, na wniosek władz szkolnych, nadał Liceum Ogólnokształcącemu w Chojnie imię Bohaterów spod Siekierek. Te zaszczytne imiona zobowiązują całą społeczność szkolną do szczególnej pamięci o poległych, młodych, polskich żołnierzach, którzy na siekierkowskiej ziemi złożyli Ojczyźnie ofiarę ze swego życia.

Siekierkowska bitwa, nazywana potocznie „forsowaniem Odry”, była jedną z ostatnich wielkich bitew II wojny światowej otwierającą drogę do zdobycia Berlina i zakończenia wojny.  76 lat temu, 16 kwietnia, około 4 nad ranem rozpoczął się ostrzał artyleryjski a jako pierwsi rzekę zaczęli forsować żołnierze 1 Dywizji Piechoty z okolic Siekierek. Kwietniowa aura, lodowata woda, rozlewiska Odry tworzące liczne płycizny i grzęzawiska nie pomagały żołnierzom w żaden sposób a otwarta przestrzeń wystawiała ich na łatwy cel.

Forsowanie Odry zakończyło się 20 kwietnia rozbiciem niemieckich wojsk. Obrona niemiecka została złamana i wojska zaczęły się wycofywać. Droga do Berlina była otwarta. Jednakże cena tego zwycięstwa była wysoka. W nurtach rzeki straciło życie ponad 2 tys. młodych Polaków, głównie mieszkańców Wileńszczyzny.

Fragment autentycznego listu młodego żołnierza, piszącego w przeddzień „forsowania Odry” do swojej mamy: „…kochana Mamusiu, módlcie się, abym powrócił do was żyw i niech Mamusia nie ubolewa nad naszym losem, bo taka jest wola Boga…”.

            Święto Szkoły jest więc dla nas czasem zadumy nad losem poległych polskich żołnierzy, jednak nie ubolewaniem, ale pamięcią oraz zobowiązaniem, aby ich marzenia i  nadzieje, które pochłonęła wojna, o życiu w wolnej, tolerancyjnej, pięknej i szczęśliwej ojczyźnie, realizować w czasie teraźniejszym.

Historyczna prawda o ofierze jaką złożyli młodzi Polacy jest obecna na siekierkowskim cmentarzu, gdzie każdego roku uczniowie i grono pedagogiczne brali udział w rocznicowych uroczystościach wraz z licznymi delegacjami instytucji, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich i młodzieżowych. Co roku w kwietniu, w sposób szczególny, Siekierkowski Cmentarz Wojskowy i gozdowicki Pomnik Saperów, były miejscem modlitwy, pamięci i czci poległych. W związku z panującą sytuacją pandemiczną, podobnie jak w roku poprzednim, oficjalne obchody 76. rocznicy Forsowania Odry zostały odwołane. Jednak nie zapominamy o  poległych, a cześć dla nich oddawać będziemy indywidualnie w naszych sercach, pamięcią i  modlitwą.

                                                                                                          mgr Anna Krzemińska

linki

galeria