Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.05.2017 r. uczniowie klas mundurowych i nauczyciele historii wzięli udział w Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

      16 maja 2017 r. braliśmy udział w Konferencji Klas Mundurowych dla szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrz Gminy Mieszkowice, Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

      

Do uczestnictwa w tym wydarzeniu historyczno-kulturalnym zgłosiło się 100 uczniów z 10 placówek. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowała najliczniejsza, bo aż 25 osobowa  grupa uczniów  I i II klasy mundurowej pod opieką mgr  A. Lizaka oraz nauczycieli historii D. Perz, A. Żurawskiej – Rusek, N. Oleśkowa, E. Krupy- Nadolny.  Z dumą uczestniczyliśmy  w konferencji, która miała  dla nas szczególne znaczenie ze względu na  patronów Technikum Budowlanego, Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  ppor. Ryszarda Kuleszę i Bohaterów spod Siekierek patronów Liceum Ogólnokształcącego,  którzy brali udział i zginęli w walkach toczonych przez Państwo Polskie o Pomorze Zachodnie w 1945 roku. Na naszej młodzieży spoczywała odpowiedzialność oddania poległym bohaterom  zasłużonej czci i godne zaprezentowanie się w gronie uczestniczących w przedsięwzięciu klas mundurowych. Tak więc, dla nas to nie był tylko zjazd klas mundurowychw Rejonie Pamięci Narodowej, ale szansa pokazania, że znamy i kultywujemy historię naszego regionu, której jesteśmy świadomymi spadkobiercami.

Celem konferencji było poznanie i wymiana doświadczeń szkół prowadzących klasy mundurowe, integracja młodzieży w duchu historycznym, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Młodzież poznała fakty dotyczące  wydarzeń historycznych 1945 r., które miały miejsce w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice, podane w ciekawy i obrazowy sposób. Organizatorzy podkreślali, że interpretacja i ocena tych wydarzeń należy do młodego pokolenia.

Młodzież zwiedziła najważniejsze miejsca istotnych wydarzeń historycznych począwszy od Góry Czcibora po Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach. Pierwszym punktem było spotkanie pod Górą Czcibora i serdeczne przywitanie uczestników przez Burmistrz Cedyni – Panią Gabrielę Kotowicz. Następnie młodzież została zapoznana z przebiegiem bitwy stoczonej przez Mieszka I w 972 roku.

Kolejnym punktem naszej historycznej wyprawy były Stare Łysogórki, gdzie uczestników przywitała Pani Teresa Hryniewicz – Sekretarz Gminy Mieszkowice. I tu doświadczyliśmy kontaktu z historią opowiedzianą tak, jakby rozgrywała się na naszych oczach. Pracownicy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej Dyrektor Michał Dworczyk wraz z Kustoszami, Panem Kamilem Iwanowskim i Panią Zofią Iwanowską, z pasją opowiadali o dziejach tych ziem, zapoznali młodzież z eksponatami muzealnymi, przypominali fakty wzruszające, przywoływali wydarzenia dramatyczne. Wszyscy słuchali w skupieniu i z zainteresowaniem.

 

W głębokiej pamięci zostanie pełen zadumy spacer po Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach i lekcja historii, poświęcona wydarzeniom związanym z forsowaniem Odry.

Młodzież złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem Matki Polki, poświęconym I Samodzielnej Brygadzie Moździerzy, oddając w ten sposób cześć poległym żołnierzom.

Wielokrotnie podkreślano, że Rejon Pamięci Narodowej  Cedynia – Siekierki – Gozdowice jest bliski społeczeństwu Pomorza Zachodniego oraz 5. Pułkowi Inżynieryjnemu w Szczecinie Podjuchach, który objął szczególną opieką rejon forsowania Odry i rozpoczęcia „Operacji berlińskiej”. Zadaniem wszystkich uczniów, szczególnie klas mundurowych, jest podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie historii regionu i dawanie świadectwa młodego, świeżego patriotyzmu swoją postawą i  zachowaniem.

W Gozdowicach uczestników konferencji serdecznie przywitała Pani Magdalena Zarębska-Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Pani Kurator skierowała słowa podziękowania i uznania do młodzieży, za ich postawę patriotyczną i świadomość obywatelską.

Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Sapera i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie, na którym znaleźli się wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu. Natomiast w  muzeum, odbyła się kolejna lekcja historii, na temat walk rozegranych między 16 kwietnia a 7 maja 1945 roku, w trakcie forsowania Odry.

Na nabrzeżu Odry czekały następne atrakcje. Były to punkty edukacyjne przygotowane dla młodzieży przez Uniwersytet Szczeciński i 5 Pułk Inżynieryjny. Tu też odbyły się pokazy sprzętu wojskowego.

Zwieńczeniem działań był wspólny obiad – wojskowa grochówka w plenerze i i rozmowy pełnych wrażeń uczestników. Żegnając się uczestnicy wysłuchali jeszcze Pana Mariusza Sikory  – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego, który jako inicjator przedsięwzięcia zapewnił nas, że Konferencja Klas Mundurowych, będzie kontynuowana  dla podtrzymania tradycji naszego regionu. Nam, jak również wszystkim uczestnikom przykazał, że jako gospodarze tych ziem mamy tu wracać, mówić o tych wydarzeniach, interpretować i wyciągać wnioski. Słowa podziękowania i pozdrowienia  przekazała również Pani Ewa Dudar –  radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach – płk dypl. Jacek Kwiatkowski.

Dzięki udziałowi w konferencji – żywej lekcji historii,   młodzież reprezentująca naszą szkołę – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie, miała okazję nie tylko przypomnieć sobie wydarzenia historyczne z 1945 roku, które miały miejsce w rejonie Pamięci Narodowej  Cedynia – Siekierki – Gozdowice, ale poczuć się gospodarzami tych miejsc. Wróciliśmy do Chojny dumni, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji związanych z historią tych ziem, naszych ziem.

https://www.youtube.com/watch?v=jYXiA45_Z4w

https://www.youtube.com/watch?v=-5d8gVfmKXU

https://www.youtube.com/watch?v=K8BiZIchwfg

mgr E. Krupa- Nadolny
mgr A. Lizak

 

linki

galeria