Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.10.2015 r. uczniowie klasy III a, II d oraz I d wzięli udział w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak co roku, również i w tym, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach spotkań z nauką. Zajęcia te oprócz tego, że mają na celu realizację materiału z podstawy programowej w zakresie rozszerzonym, to ponadto rozwijają zainteresowania i propagują wiedzę biologiczną. Dnia 16 października, dzięki już 3-letniej współpracy nauczyciela biologii i wielkiemu zainteresowaniu uczniów, w zajęciach wzięli udział uczniowie klasy III a, II d oraz I d.

Pod opieką przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Justyny Michalskiej, a także Pani pedagog, Karoliny Kubowicz i organizatora całej wycieczki, pani Agnieszki Pawlaczyk, uczniowie mieli możliwość samodzielnie przeprowadzić doświadczenia na katedrze Biochemii pod hasłem ”Badanie właściwości enzymów” oraz sprawdzić działanie własnego układu oddechowego na zajęciach w katedrze Fizjologii. Te ostatnie cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem m.in. ze względu na obecność lubianej przez uczniów dr Dorotę Kawczug. Pani Doktor zawsze w bardzo ciekawy i przystępny sposób prowadzi zajęcia, dlatego uczniowie bardzo chętnie biorą w nich udział.

 

Dodatkowo uczniowie klasy II d wraz z zainteresowanymi uczniami I d mieli możliwość obejrzenia Szczecińskiego Zielnika, a także mogli obejrzeć i posłuchać ciekawostek na temat „Strategii drapieżnictwa i obrony w świecie bezkręgowców”.

Po raz kolejny, dzięki uprzejmości i otwartości wykładowców Wydziału Biologii, spędziliśmy bardzo intensywnie, ale przyjemnie, czas z nauką.

organizator
mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria