Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.11.2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

W dniu 16 listopada 2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 r. przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji, w której artykuł 1 brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w  różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W ramach obchodów Dnia Tolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie została zaprezentowana wystawa zdjęć z projektu „Każdy różny – wszyscy równi”, zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Uczniowie wykonali prace plastyczne, które można oglądać na korytarzu naszej szkoły. W  ten sposób zwrócono uwagę uczniów na problem tolerancji, uznania i akceptacji różnic indywidualnych.

Podczas tygodnia, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, wychowawcy klas oraz pedagodzy przeprowadzają zajęcia na temat akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu m.in. projekcję filmów poruszających problem dyskryminacji.

 

Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących oraz  wyposażenie uczniów w kompetencje, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji przejawiającej się w formie zachowań agresywnych i zaburzonej komunikacji interpersonalnej.

 

pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

 

linki

galeria