Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.12.2016 r. finał międzynarodowego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.

Międzynarodowy konkurs fotograficzny
„Matematyka w obiektywie”

      Matematyka w obiektywie jest imprezą cykliczną organizowaną od roku 2010, przez  Uniwersytet Szczeciński w celu popularyzowania nauki, a w szczególności wiedzy i  kultury matematycznej poprzez fotografię. Patronem od chwili ogłoszenia konkursu jest  JM  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Komitet organizacyjny konkursu zawiązany został podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”. Jego przewodniczącą została dr hab., prof. US Małgorzata Makiewicz. Organizatorami konkursu są studenci z Koła Naukowego Młodych Dydaktyków Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
W tym roku Konkurs został wyróżniony patronatami: Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin, JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Fundacji XX. Czartoryskich.
Konkurs trwał od 1.09. – 31.10.2016 r. Wzięło w nim udział 7456 prac. Każdy z  uczestników mógł zgłosić do konkursu maksymalnie 6 prac. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 10 osób, zachęconych przez nauczycieli matematyki: Dawid Szeremeta, Bartosz Saskowski i Patryk Nowak z kl. 4 B/I, Weronika Pasiud i Łukasz Wróbel z kl. 4 H/Ż, Kamil Pasiud, Marcin Grzesik i Jakub Hefka z kl. I B/I, Ryszard Wójcik z kl. 1 b LO i Beata Gębicka z kl. II c. Niestety nie udało się zdobyć nagrody, ale każdy z uczestników konkursu ma satysfakcję, że podjął się wyzwania (nadał ciekawy tytuł, opisał pracę), a przede wszystkim zauważył i uwiecznił na fotografii codzienne i niecodzienne oblicza matematyki.

W wysłanych pracach uczniowie doszukiwali się różnych pojęć matematycznych, co  przyczyniło się do wzbogacenia języka matematycznego.

    

Serdecznie gratulujemy udziału w konkursie, zachęcamy do poszukiwań oryginalnych ujęć już dziś i do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

mgr Agata Motyl

linki

galeria